Polska, Warszawa

Dodano: 04.12.2010

Nowości wydawnicze: “Nasz Ojciec”

„Beatyfikacja pomogła nam lepiej zrozumieć nasz charyzmat, ukazując ciągłość, przybliżając dawną tradycję mariańską; kazała na nowo postawić pytania o tożsamość Zgromadzenia odnowionego przez Kościół” – napisał ks. Adam Boniecki MIC w jednym ze 161. świadectw dotyczących postaci św. Stanisława Papczyńskiego w kontekście jego beatyfikacji.

W 3. rocznicę tego wiekopomnego dla marianów wydarzenia ukazała się książka pt. „Nasz Ojciec. Marianie o swym Założycielu i jego beatyfikacji”. Duchowi synowie św. Stanisława dzielą się niejednokrotnie bardzo osobistymi przeżyciami, niektórzy piszą o tym, że niejako odkryli żywą postać swojego zakonodawcy, dotąd kojarzoną jako bardziej legendarną i odległą. Są to refleksje marianów pracujących w różnych zakątkach świata. Wielu z nich odczuło wezwanie, by jeszcze bardziej zgłębiać charyzmat założycielski oraz wczytywać się w pisma pozostawione przez mariańskiego fundatora.

Książka została uzupełniona o aneks w postaci krótkiego rysu historycznego autorstwa ks. Jana Kosmowskiego MIC, ukazującego dzieje zakonu marianów od jego powstania (1670) do odnowienia (1909).

Św. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński (1631-1701), absolwent jezuickich i pijarskich kolegiów, początkowo członek Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów), ceniony spowiednik, kaznodzieja, wykładowca retoryki i pisarz, w 1670 r. powołał do życia nową wspólnotę zakonną – Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. Zakon ten jest pierwszym męskim instytutem założonym w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, który przetrwał do naszych czasów i wyrósł z polskiej szkoły duchowości. Marianie otrzymali od swojego Założyciela potrójny cel: szerzenie i obronę czci Niepokalanego Poczęcia NMP (na trzy wieki przed ogłoszeniem odnośnego dogmatu wiary), modlitwę za zmarłych przebywających w czyśćcu oraz pracę duszpasterską, zwłaszcza wśród ludności religijnie zaniedbanej. Ojciec Stanisław został beatyfikowany 16 września 2007 r. w sanktuarium NMP Licheńskiej.

Zapis bibliograficzny:
„Nasz Ojciec. Marianie o swym Założycielu i jego beatyfikacji”, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2010, ss. 316.

xkt

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2020-01-07T17:38:23+01:00
Go to Top