Łotwa, Daugavpils: Odznaczenie Krzyżem Zasługi RP ks. Andrisa Ševelsa MIC

28 czerwca prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas wizyty w Daugavpils (Łotwa) wręczył odznaczenia zasłużonym przedstawicielom społeczności polskiej na Łotwie.

Wśród odznaczonych byli także trzej duchowni: arcybiskup-metropolita Rygi Zbigniew Stankiewicz oraz kapłani ks. Edward Woroniecki i nasz współbrat ks. Andris Ševels MIC, który otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi RP za wybitny wkład w rozwój duchowy i kulturalny mieszkających w Daugavpils Polaków.

Ks. Andris Ševels od trzynastu lat ofiarnie pełni posługę proboszcza parafii Serca Jezusa w Daugavpils, przez pewien czas był również przełożonym miejscowej wspólnoty marianów. Dzięki jego staraniom Msze św. w języku polskim są odprawiane w kościele parafialnym cztery razy w tygodniu, ponadto przy parafii regularnie odbywają się różne imprezy kulturalne i religijne.

Niech Bóg błogosławi nowego kawalera Krzyża Zasługi w jego pracy duszpasterskiej i w życiu zakonnym.

Łotwa, Daugavpils

28 czerwca 2018