Włochy, Rzym 

Dodano: 16.12.2006

Ojciec Święty zaaprobował cud za przyczyną naszego Ojca Założyciela!

Drodzy Współbracia,

W wigilie III Niedzieli Adwentu, zwanej „Gaudete” – niedzieli radości przekazuję Wam bardzo radosną wiadomość. Dzisiaj przed południem Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął na audiencji Prefekta Kongregacji Spraw Świętych, Kardynała José Saraiva Martinsa, podczas której polecił ogłosić dekret o cudzie, przypisany wstawiennictwu Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, założyciela naszego Zgromadzenia.

Po ponad 300 latach od śmierci Ojca Papczyńskiego, po blisko 250 latach od rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego, ponad 14 latach od wydania dekretu o heroiczności cnót doczekaliśmy takiego momentu, który otwiera drogę do beatyfikacji naszego Założyciela. Przyjmujemy decyzję Ojca Świętego jako szczególny dar łaski i pragniemy Bogu za to gorąco podziękować. Proszę, aby zaraz po otrzymaniu tej wiadomości przełożeni zgromadzili współbraci w kaplicach domowych i wspólnie odśpiewali radosne Te Deum laudamus.

Proszę również, aby o tym ważnym wydarzeniu poinformować naszych współpracowników oraz parafian. Komunikat dla wiernych winien zawierać ogólną wiadomość o tym wydarzeniu, bez ujawniania szczegółów cudu, które dla dobra zainteresowanych osób pozostają zastrzeżone. Propozycję komunikatu przesyłam w załączeniu.

Przypominam, że z dniem 1 stycznia 2007 roku rozpoczynamy nasze wspólnotowe przygotowanie do beatyfikacji Założyciela. List w tej sprawie został już wysłany do wszystkich domów zakonnych, z prośbą, aby był odczytany współbraciom w pierwszych dniach Nowego Roku.

W obliczu Świąt Bożego Narodzenia, w tym szczególnym momencie naszej historii serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, zachęcając do skorzystania z tego czasu łaski, który Pan nam podarował.

Jan M. Rokosz MIC
Przełożony generalny

Wojciech Skóra MIC
Postulator generalny

Komunikat dla wiernych
o uznaniu cudu za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego
Ojca Stanisława Papczyńskiego
Dnia 16 grudnia br. Ojciec Święty Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Świętych do ogłoszenia dekretu o cudzie za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Przed ponad 14 laty Jan Paweł II potwierdził świętość jego życia poprzez ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót.

Decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI otwiera drogę do oczekiwanej przez nas przez blisko trzy wieki beatyfikacji naszego Założyciela. Dzielimy się tą radosną wiadomością z Wami i prosimy wszystkich o modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Stanisława Papczyńskiego oraz o owocne do niej przygotowanie.

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T16:39:42+01:00