Filipiny, Mindanao

Dodano: 13.09.2011

Filipiny: otwarto międzynarodowy mariański nowicjat w El Salvador City

Dom zakonny w El Salvador City (Mindanao, Filipiny), zbudowany na terenie Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – Divine Mercy Hills – 24 maja 2011 r. otworzył swoje podwoje, by przyjąć pierwszą w historii Wikariatu Azjatyckiego pw. Nawiedzenia NMP Zgromadzenia Księży Marianów grupę nowicjuszy mariańskich. Do nowicjatu przyjęto 7 młodych mężczyzn, pochodzących z różnych krajów, mówiących różnymi językami i wychowanych w bardzo różnych kulturach. Zostali oni powierzeni opiece magistra nowicjatu – ks. Mariusza M. Janiszewskiego MIC, który po 7-letniej pracy w Brazylii został skierowany na Filipiny do kontynuowania pracy wychowawczej.

Obecnie wspólnotę nowicjacką stanowią: Winmart Porral Adelmantar (Iloilo, Filipiny), Anthony Gnana Prabhu Arulanandam (Tamil Nadu, Indie), John Bosco Lourdu (Chennai, Indie), Adolfo Lay (Queensland, Australia), Victor Louis (Tamil Nadu, Indie), Vinso Anthony Vensaslaus (Tamil Nadu, Indie) oraz ks. Paul Qing Wang Yang, kapłan diecezjalny z Chin, który także postanowił dołączyć do naszej wspólnoty.

Nowicjusze mariańscy na Filipinach oraz ich formatorzy

Nasi nowicjusze wywodzą się spośród największych narodów zamieszkujących południowo-wschodnią Azję. Z uwagi na ich różnorodność kulturowo-językową, językiem porozumiewania się w naszej wspólnocie jest angielski. W nim modlimy się, odprawiamy liturgię i prowadzimy zajęcia formacyjne. Staramy się też poznać podstawy miejscowego języka cebuano-bisaya, aby w późniejszym czasie mieć także możliwość komunikowania się z miejscową ludnością, która nie zawsze posługuje się angielskim.

Rozpoczęcie działalności wychowawczej przez wspólnotę wikariatu jest kolejnym etapem w rozwoju mariańskiej obecności w Azji. To nowy krok w stronę przygotowania nowych mariańskich pokoleń, gotowych do pracy wśród najliczniejszych narodów zamieszkujących tę część świata. Po ponad 60 latach nieobecności w dalekiej Azji marianie znów są tutaj, aby kontynuować dzieło, które zostało przerwane przez zniszczenie przez chińskich rewolucjonistów mariańskiej misji w Harbinie (Mandżuria) w 1948 r. Jest to również kolejny krok w realizacji zamierzeń w duchu wdzięczności za łaskę beatyfikacji naszego Założyciela św. Stanisława Papczyńskiego. Obecność marianów w El Salvador City jest też wyrazem wierności wezwaniu do głoszenia orędzia Miłosierdzia Bożego przekazanego przez św. Faustynę całemu światu.

Życie w tak międzynarodowej wspólnocie jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich jej członków. To wielki „duchowy eksperyment”, w którego realizację zaangażowanych jest też wiele osób wspierających nas duchowo i materialnie, także w Polsce, zwłaszcza spośród członków i sympatyków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. Za to wszystko Wam dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o marianach pracujących dla „Chrystusa i Kościoła” na dalekich wyspach Archipelagu Malajskiego.

Mariusz M. Janiszewski MIC 

Źródło: “Z Niepokalaną”, 3(67)2011

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2020-01-07T19:20:09+01:00