Watykan 

Dodano: 12.03.2005

Płońcie miłością do Eucharystii i Maryi, papież wezwał marianów

PAPIEŻ WZYWA MARIANÓW
ABY PŁONĘLI MIŁOŚCIĄ DO EUCHARYSTII I MARYI

Watykan, 12 marca 2005 r. – papież Jan Paweł II skierował przesłanie do członków Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, zwanych także marianami, z okazji odbywającej się Kapituły generalnej. Przesłanie, datowane na dzień 10 marca z kliniki Gemelli, zostało dziś opublikowane.

Zgromadzenie Marianów zostało założone w Polsce w r. 1670 przez Czcigodnego Sługę Bożego, o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, który, jak papież powiedział, „potrafił rozszerzać i odważnie bronić prawdy o Niepokalanym Poczęciu, zanim jeszcze została ona zdefiniowana jako dogmat wiary. Idźcie wiernie za jego przykładem i propagujcie wokół siebie pobożność maryjną.”

„W tym roku, który w szczególny sposób jest poświęcony misterium Eucharystii,” napisał papież, „uczyńcie w jeszcze większym stopniu ten przedziwny Sakrament centrum Waszej osobistej i wspólnotowej egzystencji, powierzając się z uległością szkole Najświętszej Dziewicy, „Niewiasty Eucharystii”. … Jeśli będzie płonąć w Waszym sercu żarliwa miłość do Eucharystii i do Maryi, to sanktuaria, w których w godny uznania sposób posługujecie w różnych częściach świata, będziecie czynić w coraz większym stopniu „wieczernikami” modlitwy i gościnności.”

Przywołując wielu członków wspólnoty jako „wzorowych zakonników”, „służących Kościołowi … niekiedy w sytuacjach trudnych i pełnych ryzyka”, papież zachęcił Zgromadzenie: „Zintensyfikujcie Wasz zapał apostolski, angażując się z odnowionym entuzjazmem we wzbudzanie powołań kapłańskich i zakonnych oraz odpowiednio przygotowujcie kandydatów do Waszego Instytutu, aby byli wielkodusznymi pracownikami w Winnicy Pańskiej. Niech wzrasta także Wasza duszpasterska współpraca z braćmi świeckimi, specjalną troską otaczajcie młodych, będących w potrzebie, wyobcowanych i starszych. Dla wszystkich bądźcie apostołami i świadkami Bożego Miłosierdzia.”

„Pro Christo et Ecclesia”: niech w dalszym ciągu będzie to programem Waszej Rodziny zakonnej, której życzę obfitego plonu owoców pracy apostolskiej.

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-04T16:25:09+01:00