Filipiny, Cagayan de Oro

Dodano: 14.02.2012

Podziękowanie za pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach

Na ręce prowincjalnego promotora misji wpłynęło podziękowanie od mariańskich misjonarzy na Filipinach za pomoc dla ofiar tajfunu, który miał miejsce w grudniu ub. roku. Poniżej prezentujemy tekst listu.

Cagayan de Oro, 14 lutego 2012 r. 

Salamat kaayo w miejscowym języku mieszkańców wyspy Mindanao na Filipinach oznacza „dziękuję bardzo” lub „wielkie dzięki”. Właśnie tymi słowami chciałbym wyrazić wdzięczność w imieniu mieszkańców Cagayan de Oro, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku tajfunu Washi, który nawiedził naszą wyspę w nocy z 16 na 17 grudnia 2011 r. Wielkie dzięki za okazane serce i rzeczywistą pomoc materialną.

Chcielibyśmy imiennie zwrócić się do każdego z Was, ale jest to dla nas niemożliwe. Myślę tutaj o poszczególnych osobach, jak również o instytucjach: szkołach, przedsiębiorstwach, męskich i żeńskich zgromadzeniach zakonnych. Nie sposób też wymienić imiennie wszystkich, którym została udzielona pomoc. Wierzę i jestem o tym głęboko przekonany, że pewnego dnia Bóg da Wam poznać imiona i twarze osób, którym dzięki Waszej ofiarności udało się pomóc.

Przekazane przez Was pieniądze są wydatkowane w następujący sposób:

Od samego początku wspieramy najbardziej poszkodowanych, którzy przebywają w Centrach Ewakuacyjnych. Co tydzień kupujemy mleko w proszku z odżywkami i witaminami, a następnie jest ono dostarczane wszystkim niemowlętom, kobietom ciężarnym i dzieciom do lat trzech w prawie wszystkich Centrach Ewakuacyjnych na terenie Cagayan de Oro. Normalnym pożywieniem od dwóch miesięcy dla tych ludzi jest ryż i woda. Każdego tygodnia wydajemy na ten cel ok. 800 USD.
Kupujemy narzędzia pracy dla ofiar tajfunu, aby w ten sposób na nowo mogli zacząć zarabiać na swoje utrzymanie i swoich najbliższych. Tajfun zabrał większości z nich wszystko, co posiadali: domy, narzędzia pracy, a często także najbliższych. Praca jest też drogą powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i odzyskania poczucia własnej godności.
Zostały zakupione m.in. maszyny do szycia, rowery, narzędzia kucharskie itp. Do 14 lutego 2012 r. na ten cel zostało wydane ponad 5 tys. USD. Zaopatrzyliśmy ponad 1,5 tys. dzieci i młodzieży szkolnej w pełny zestaw przyborów szkolnych łącznie z plecakami. Pomoc ta umożliwiła im powrót do szkoły po feriach bożonarodzeniowych.
Staramy się organizować pomoc dla tych dzieci i młodzieży szkolnej, którzy stracili jedno lub oboje rodziców. Chcemy zapewnić im swego rodzaju „stypendia“, czyli opłacamy szkoły i kupujemy potrzebne wyposażenie do nauki. Poza tym zostały przeprowadzone jednorazowe akcje dożywiania dla ponad 300 osób, zakup termosów, koców i garnków za ponad 2 tys. USD.
Ostatnio przekazaliśmy ponad 20 tys. USD na zakup ziemi pod budowę domów dla poszkodowanych. Zostanie zakupione ponad 2 ha ziemi, której powinno wystarczyć na wybudowanie ponad 220 domów. Oczywiście, nasza donacja nie pokrywa całości zakupu tego terenu, ale liczymy, że reszta zostanie pokryta ze zbiórki zorganizowanej przez Caritas Polska.

Jeszcze raz w imieniu ofiar tajfunu składam wyrazy ogromnej wdzięczności za Waszą szczodrą ofiarność, która przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Szczególne podziękowania kieruję do odpowiedzialnych za te środki społecznego przekazu, które nagłośniły nasz apel. Chciałbym też podziękować Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich przy Zgromadzeniu Księży Marianów w Polsce, a zwłaszcza jego Dyrektorowi, ks. Janowi M. Rokoszowi MIC, który od samego początku i z ogromnym zaangażowaniem wsparł naszą inicjatywę i wykorzystał wszystkie sobie znane możliwości, aby tę akcję nagłośnić i uczynić tak bardzo owocną.

Bardzo dziękuję, bo jestem poruszony Waszą ofiarnością i bardzo wdzięczny, widząc, jak wiele dzięki Waszej szczodrości serca już udało się zrobić. Wasza otwartość wzywa mnie do większej gorliwości w modlitwie i służbie tym, do których zostałem posłany. 

Ośmielam się też prosić, abyście o nas nie zapominali. Wciąż bardzo potrzebujemy Waszej pomocy modlitewnej i materialnej. Jeśli tylko zechcecie, Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, które opiekuje się misjami, będzie Was informować o pracy misjonarzy mariańskich, o naszych radościach i zmartwieniach.

Razem z ofiarami tajfunu modlimy się za Was. Niech dobry Bóg Was błogosławi!

W imieniu marianów z Mindanao

ks. Dariusz Drzewiecki MIC

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich – Sekretariat Misyjny
ul. św. Bonifacego 9
02-914 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel. 22 833 74 05
PKO SA VII /O Warszawa 53-1240-1109-1111-0000-0515-2270 z dopiskiem: Tajfun

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T22:33:18+01:00