Polska, Góra Kalwaria

Dodano: 18.09.2008

Polska, Góra Kalwaria: nowy dom zakonny

W rocznicę odejścia do Domu Ojca św. o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego (18 września) w Górze Kalwarii na Mariankach, decyzją przełożonego generalnego i jego rady, erygowano nowy dom zakonny pod wezwaniem tegoż Błogosławionego. Dotychczas kustosze Grobu Ojca Założyciela na Mariankach mieszkali w tzw. rezydencji, czyli placówce podlegającej pod dom zakonny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. ks. Sajny, w centrum miasta (siedziba parafii). Wraz z momentem kanonicznej erekcji nowego domu zakonnego placówka ta stała się w pełni autonomiczną. Pierwszym przełożonym lokalnym został ks. Wojciech Skóra MIC, wicepostulator procesu kanonizacyjnego św. Stanisława. Oprócz niego na Mariankach posługują ks. Stanisław Kaczmarczyk MIC oraz br. Mariusz Machul MIC.

Obecność marianów w tym ważnym miejscu datuje się od roku 1677. Wtedy to biskup poznański Stefan Wierzbowski, właściciel i założyciel miasta (na dawnych gruntach wsi Góra), ówcześnie nazywającego się Nową Jerozolimą, przekazał Ojcu Papczyńskiemu kościółek “Wieczerzy Pańskiej z jeziorem, rozlanym za Wieczernikiem aż do góry świętokrzyskiej (…) z kawałkami roli, dokoła i przy jeziorze się znajdującymi, z włościami, folwarczkiem i lasem” (akt erekcyjny z 21 II 1687). Marianie mieli za zadanie oprowadzać przybywających do Nowej Jerozolimy pielgrzymów po drogach Męki Pańskiej, które wiodły właśnie od Wieczernika oraz sprawować msze święte za zmarłych i grzeszników. Z czasem otrzymali oni także zadanie opieki duszpasterskiej nad skazanymi na karę śmierci, włącznie z towarzyszeniem im na miejsce kaźni.

Kasata carska klasztorów z 1864 r. dotknęła także klasztor marianów w Górze Kalwarii. Po odrodzeniu zgromadzenia marianie – już w okresie międzywojennym – rozpoczęli starania o powrót do Wieczernika. Urządzali także pielgrzymki do grobu swojego Założyciela. Jednakże dopiero w 1952 r. udało im się powrócić na stałe do Góry Kalwarii. Od prymasa Stefana Wyszyńskiego otrzymali pobernardyński klasztor z kościołem w centrum miasta z zadaniem administrowania w pozostałych kościołach. W 1973 r. wybudowano skromny dom na Mariankach, który stał się rezydencją. Niedawno podjęto budowę nowego obiektu mieszkalnego.

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-04T17:50:13+01:00