Polska, Lublin

Dodano: 28.09.2009

Polska: Jubileuszowa pielgrzymka mariańskich seminarzystów na Litwę

W dniach 28–30 września 2009 r. alumni Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie wraz z ks. przełożonym Arturem Radackim, ojcami duchownymi seminarium ks. Andrzejem Jerominkiem i ks. Maciejem Zacharą oraz z ks. Romanem Frąckowiakiem uczestniczyli w pielgrzymce na Litwę. Wyjazd ten wpisywał się w obchody setnej rocznicy odnowienia naszego Zgromadzenia przez bł. Jerzego Matulewicza.

Pierwszego dnia po przyjeździe uczestniczyliśmy we Mszy św. w Ostrej Bramie. Następnie zwiedzaliśmy Wilno, po którym oprowadzał nas ks. Paweł Chudzik MIC. Wieczorem udaliśmy się do Mariampola, gdzie sprawowaliśmy uroczyste nieszpory przy grobie bł. Jerzego, podczas których słowo wygłosił tamtejszy proboszcz ks. Andrius Šidlauskas MIC; zachęcił on nas do poświęcenia czasu na modlitwę, abyśmy mogli zaczerpnąć z ducha naszego Odnowiciela.

Drugiego dnia przed południem uczestniczyliśmy w Eucharystii przy grobie Ojca Odnowiciela, której przewodniczył ks. Maciej Zachara, a homilię wygłosił ks. Artur Radacki. Kaznodzieja zachęcał nas, abyśmy nie przespali tego szczególnego czasu, jakim jest pielgrzymka, a także prosili Boga o odnowienie powołania każdego z nas oraz o wierność.

Ostatnim etapem naszego wyjazdu był krótki pobyt w Lugine, w miejscu, gdzie urodził się i wychował ks. Jerzy. Tam odmówiliśmy też jedną tajemnicę różańca w intencji naszego Zgromadzenia.

Jacek Rygielski MIC

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T20:52:11+01:00