Polska, Licheń

Dodano: 21.01.2013

Polska, Licheń: podsumowanie minionego roku

Około 900 tysięcy pielgrzymów odwiedziło w 2012 roku Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. W licheńskim sanktuarium w 2012 roku odprawiono 1802 Msze św. Kapłani rozdali 400 tysięcy komunii świętej. Najświętszą Eucharystię celebrowało 4428 księży–gości. Z noclegów w sanktuaryjnych domach pielgrzyma skorzystało ponad 86 tysięcy osób.

– Zauważalnemu spadkowi liczby pielgrzymów towarzyszy zmiana charakterystyki pielgrzyma. Coraz więcej jest nawiedzeń rodzinnych, samochodami osobowymi, maleje natomiast trochę liczba pielgrzymek autokarowych – wyjaśnił ks. Piotr Kieniewicz, rzecznik prasowy licheńskiego sanktuarium.

Najważniejszym wydarzeniem dla licheńskiego sanktuarium w trakcie minionych 12 miesięcy było uroczyste wprowadzenie do bazyliki mniejszej Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej relikwii bł. Jana Pawła II. Uroczystości tej, która odbyła się 1 maja ub.r., przewodniczył Prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

Drugim niezwykle istotnym wydarzeniem były jubileuszowe, 20. Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych. Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, jedzenia, seksu i innych rzeczy spotkały się po raz kolejny w Licheniu w ostatni weekend lipca, aby dzielić się historiami swojego życia i w ten sposób pomagać sobie oraz innym w walce z chorobą uzależnieniową. W ubiegłym roku w spotkaniach wzięła udział rekordowa liczba osób – prawie 30 tysięcy.

Tradycyjnie do sanktuarium zawitali przedstawiciele polskiej wsi uczestniczący w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich (26-27 maja), przedstawiciele NSZZ „Solidarność” (28-29 kwietnia), a także Sybiracy (20-21 czerwca) oraz młodzież zrzeszona w Ochotniczych Hufcach Pracy (11 listopada).

W ubiegłym roku po raz pierwszy do Lichenia przyjechały pary małżeńskie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Equipes Notre-Dame (19 maja). Odbył się także inauguracyjny Zjazd Diecezjalnych Rad Duszpasterskich (22-23 września). W ostatnią niedzielę wakacji (26 sierpnia) na terenie sanktuarium po raz kolejny odbyły się Licheńskie Spotkania Rodzin, czyli piknik z mamą i tatą: – Bardzo ciekawym doświadczeniem minionego roku był Piknik Rodzinny. We wspólnej zabawie uczestniczyło około 1000 dzieci z rodzicami. Stosunkowo prostymi środkami pokazaliśmy sobie nawzajem wszyscy, jak twórczy dla rodzinnego życia może być wspólnie spędzony czas – wyjaśnił ks. Piotr Kieniewicz.

Ponadto spośród innych grup zawodowych i stowarzyszeń w 2012 w Licheniu gościli: honorowi dawcy krwi, motocykliści, pielgrzymi podążający w pielgrzymkach z polskiego wybrzeża na Jasną Górę, ministranci, a także dzieci pierwszokomunijne.

Poza działalnością duszpasterską licheńskie sanktuarium prowadzi także dzieła miłosierdzia. Wśród nich bardzo ważną rolę pełni Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, które pomaga osobom będącym u kresu swojego ziemskiego życia. W 2012 roku placówka przyjęła 95 pacjentów.

Z pomocy Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym skorzystało ok. 2 tysiące osób. Pracownicy placówki najczęściej pomagali osobom dotkniętym alkoholizmem, problemami rodzinnymi oraz różnego rodzaju współuzależnieniami. Wzrasta także liczba osób objętych opieką naprotechnologiczną: – Ostatni rok był dla poradni wsparcia płodności bardzo ważny. Urodziły się pierwsze dzieci par, które szukały u nas pomocy, nasi instruktorzy uzyskali certyfikaty po zdanych egzaminach. Powoli dzieło się rozwija, choć, jak zawsze, gdy dzieją się rzeczy wielkie, doświadczamy trudności – dodał ks. Kieniewicz.

Poza kwestiami związanymi stricte z życiem duchowym wierni przybywający do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej mogą także w rozwijać się kulturalnie. Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, które posiada wiele wspaniałych eksponatów związanych z historią Polski, w 2012 roku odwiedziło 56 tysięcy osób.

Najliczniejszą grupę wiernych odwiedzających sanktuarium w 2012 roku stanowili mieszkańcy Poznania, Inowrocławia i Ciechocinka. W dalszej kolejności byli to mieszkańcy Łodzi, Bydgoszczy i Wrocławia. Wśród pielgrzymów zagranicznych najczęściej do Lichenia przyjeżdżali Słowacy, Litwini oraz Czesi. Nie zabrakło także gości z tak odległych państw jak Kazachstan czy USA.

Robert Adamczyk

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2020-01-09T16:50:50+01:00
Go to Top