Polska, Licheń

Dodano: 21.06.2014

Polska, Licheń: Złote jubileusze kapłaństwa

Dwóch księży ze Zgromadzenia Księży Marianów posługujących w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu w ostatni weekend obchodziło uroczyście 50-lecie święceń kapłańskich. Zacni jubilaci to ks. Marian Pisarzak MIC oraz ks. Henryk Kulesza MIC. Obaj przyjęli święcenia prezbiteratu przed 50 laty, dnia 21 czerwca, w katedrze włocławskiej z rąk bp. Kazimierza Majdańskiego.

Ks. Marian Pisarzak MIC jubileusz świętował w sobotę, 21 czerwca, podczas mszy św. o godz. 12.00 w bazylice, z udziałem pielgrzymów. Najświętszą Eucharystię przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej wraz z dostojnym jubilatem koncelebrowali: ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz sanktuarium oraz ks. Eugeniusz Makulski MIC, kustosz senior, który z tej okazji wygłosił homilię. Kaznodzieja podkreślił fakt, iż nie przez przypadek ks. Pisarzak został kapłanem mariańskiego zgromadzenia. Powiedział, że to nie on je sobie wybrał, ale że sam Jezus wybrał go i powołał do służby w zgromadzeniu zakonnym poświęconym Jego Matce.

Dzień później, a więc w niedzielę, 22 czerwca, złoty jubileusz święceń prezbiteratu obchodził ks. Henryk Kulesza MIC. Razem z nim zarówno księża i bracia marianie, jak i licheńscy parafianie, którzy licznie przybyli na liturgię, modlili się podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 10.30 w kościele parafialnym pw. św. Doroty, w którym przed laty Jubilat pełnił swoją posługę kapłańską. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz Stanisław Kosiorowski MIC. W koncelebrze uczestniczył także ks. Eugeniusz Makulski MIC, który ponad 60 lat temu był wychowawcą ks. Kuleszy w Niższym Seminarium Duchownym na warszawskich Bielanach.

Ks. Marian przyjmuje pamiątkowy krzyż jubileuszowy z rąk kustosza sanktuarium

Ks. dr Marian Pisarzak MIC urodził się 17 października 1937 r. w Czajkowie, w parafii Wodynie, w powiecie siedleckim. W roku szkolnym 1951-1952 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym Księży Marianów na warszawskich Bielanach. Z powodu likwidacji placówki przez władze komunistyczne w 1952 r. przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach, gdzie w maju 1955 r. zdał egzamin dojrzałości. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. 15 sierpnia 1956 r. w Skórcu złożył pierwszą profesję zakonną, a po pięciu latach śluby wieczyste. W latach 1960-1964 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Po dwuletniej praktyce katechetycznej i duszpasterskiej podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zwieńczył je dyplomem doktora teologii pastoralnej ze specjalnością w zakresie liturgiki. Praca dyplomowa o błogosławieństwach wyszła drukiem w 1979 r. (w serii Textus et Studia, t. 10, wyd. ATK).

W przeszłości pracował w mariańskich placówkach jako duszpasterz (w tym sześć lat był proboszczem w Górze Kalwarii), jako przełożony domów zakonnych, mistrz nowicjatu w Skórcu, rektor mariańskiego seminarium duchownego w Lublinie i wieloletni w nim wykładowca, radny prowincji, moderator renowacji zakonnej oraz aktualny przewodniczący dwóch generalnych komisji w Zgromadzeniu Marianów. Ponadto Jubilat jest autorem ponad 240 publikacji naukowych i popularnych na tematy liturgiczne oraz maryjne.

W swojej bogatej twórczości wydawniczej przygotował m.in. dossier i projekty tekstów Mszy Świętej (2007) i Liturgii Godzin (2014) o Najświętszej Maryi Pannie Licheńskiej, zatwierdzone dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Okolicznościowe artykuły ks. Pisarzak publikuje także na stronie Mateusz.pl.

Aktualnie Jubilat posługuje w licheńskim sanktuarium.

Przedstawicielka licheńskich parafian składa życzenia ks. Henrykowi

Ks. mgr lic. Henryk Kulesza MIC urodził się 2 listopada 1935 r. w Starym Wyknie, parafia Kulesze Kościelne, powiat Wysokie Mazowieckie. W 1953 r. wstąpił do mariańskiego nowicjatu w Skórcu i 15 sierpnia 1954 r. złożył pierwsze śluby zakonne. W latach 1957-1959 studiował filozofię w Warszawie, a następnie teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku (1960-1964). Tuż po święceniach został skierowany przez przełożonych do Lichenia do pracy duszpasterskiej w charakterze katechety.

W latach 1965-1969 odbył studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie napisał pracę zatytułowaną „Nauka Vaticanum II o posłannictwie biskupa w Kościele lokalnym” pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Nagy’ego SCJ, późniejszego kardynała.

W latach 1969-1981 związany był z Licheniem, gdzie pełnił różne funkcje – kierownika domu rekolekcyjnego i przełożonego domu zakonnego. W późniejszych latach posługiwał w Skórcu jako magister nowicjatu, przełożony mariańskich domów zakonnych w Górze Kalwarii i Rdzawce oraz jako rektor Domu Studiów i prefekt alumnów w Lublinie. W latach 1993-2013 posługiwał duszpastersko na Białorusi, często w trudnych warunkach zewnętrznych. Od 2013 roku jest rezydentem domu zakonnego w Licheniu. W licheńskim sanktuarium spełnia funkcję spowiednika.

ra/xkt

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-05T20:33:45+01:00
Go to Top