Szymon i Radosław, po rocznej próbie w nowicjacie, złożyli swoje śluby zakonne.
Podczas uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym w Skórcu, na ręce przełożonego prowincji ks. Tomasza Nowaczka MIC, pierwszą profesję złożyli Szymon Stanisz MIC i Radosław Sokół MIC. Począwszy od dziś będą mogli identyfikować się jako marianie, stawiając skrót MIC (Mariani Immaculatae Conceptionis – Marianie Niepokalanego Poczęcia) po swoim nazwisku. Śluby złożyli na rok. Będą je odnawiać przez najbliższe kilka lat co roku, by – gdy uznani zostaną za gotowych – złożyć śluby wieczyste.

Polska, Skórzec

Dodano: 2018-09-08 13:00

Autor: Piotr Kieniewicz

Polska, Skórzec: Pierwsza profesja