Polska, Skórzec

Dodano: 08.09.2012

Polska, Skórzec: pierwsze śluby mariańskich nowicjuszy

8 września zakończył się roczny nowicjat braci Pawła Fiedorowicza i Konstantego Huszczy (obaj z Białorusi), którzy tego dnia, w święto Narodzenia NMP, na ręce Ojca Prowincjała ks. Pawła Naumowicza MIC złożyli pierwszą profesję zakonną. Na uroczystość przybyli współbracia marianie z Polski i zagranicy, rodziny neoprofesów, ministranci, chór oraz skórzeccy parafianie.

W homilii Ojciec Prowincjał podkreślił ważną rolę ślubów składanych przez braci. Z wielką dokładnością wyjaśnił na czym polega posłuszeństwo, ubóstwo i czystość, nie tylko w życiu zakonnym, ale także w codzienności każdego człowieka. W ostatnich słowach skierowanych do neoprofesów, zaznaczył jak istotne jest poświęcenie swojego czasu drugiemu człowiekowi, szczególnie człowiekowi potrzebującemu.

Po komunii świętej bracia Konstanty i Paweł złożyli podziękowania i kwiaty na ręce Ojca Prowincjała oraz wychowawców: ks. Rafała Gniazdowskiego MIC, moderatora postulatu i ks. Romana Frąckowiaka MIC, magistra nowicjatu. Podziękowali także swoim rodzicom, krewnym, przyjaciołom oraz parafianom, prosząc zebranych o dalszą modlitwę. Po uroczystościach bracia neoprofesi udali się na urlop, a w październiku rozpoczną studia seminaryjne w Lublinie.

Olga Bajszczak

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-05T19:12:14+01:00