Jakub i Janusz rozpoczęli, po czasie rocznego przygotowania w postulacie, czas próby nowicjackiej.

Nowicjat rozpoczyna się obrzędem wprowadzenia, w którym wyższy przełożony, lub ktoś przez niego upoważniony, przyjmuje kandydata do wspólnoty zakonnej. Od tego czasu nowicjusz uczestniczy w pełni w życiu zakonnym, przygotowując się do złożenia profesji, czyli ślubów zakonnych: czystości ubóstwa i posłuszeństwa. Próba trwa rok (w niektórych zakonach dwa lata, ale nie u marianów), po których – jeśli nowicjusz przejdzie ją pomyślnie – składa śluby ma rok/ Przez kolejne lata będzie co roku je odnawiał, aż do momentu (po 3-6 latach), gdy Zgromadzenie pozwoli mu złożyć śluby wieczyste, wiążąc go ze sobą na zawsze.

Dziś swój czas próby nowicjackiej złożyli Jakub i Janusz. Ks. Prowincjał wręczył im podczas obrzędu przyjęcia Konstytucje oraz Statuty Polskiej Prowincji Zgromadzenia, na znak, że przez czas nowicjatu mają poznać nasze życie i w nie wejść całym sercem. Nowicjuszy w tej drodze będzie prowadzić ich Mistrz – ks. Piotr Wojtonis MIC. Prosimy wszystkich o wsparcie w modlitwie dla Braci Nowicjuszy, by Duch Święty umacniał ich w powołaniu zakonnym. Prosimy także o modlitwę za Mistrza nowicjuszy, ks. Piotra, aby mądrze i roztropnie kierował swoimi wychowankami, otwierając ich na świat życia zakonnego.