Polska, Skórzec

Dodano: 14.09.2011

Polska, Skórzec: uroczystość złożenia pierwszych ślubów zakonnych

Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów przybyło trzech braci profesów. Tradycyjnie w święto Narodzenia NMP pierwsze śluby zakonne złożyli, kończący roczną próbę nowicjacką, kandydaci na mariańskich zakonników. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo ślubowali na ręce ojca prowincjała Pawła Naumowicza MIC bracia: Jauhen Kadanionak z Białorusi (z Szarkowszczyzny, diecezja witebska), Krzysztof Stąpor (z Czarnego Boru k. Wałbrzycha, diecezja legnicka) oraz Piotr Szyperski (z Józefowa k. Otwocka, diecezja warszawsko-praska).

Uroczystą Eucharystię koncelebrowało 27 prezbiterów, w tym – obok współbraci zakonnych z Polski, Białorusi, Kazachstanu i Brazylii – diecezjalni księża proboszczowie z rodzinnych parafii neoprofesów. We mszy uczestniczyło także kilku braci zakonnych, dwaj mariańscy alumni, którzy także odnawiali swoją profesję czasową, oraz rodziny, przyjaciele, parafianie ze Skórca i miejscowe siostry sercanki.

Ojciec prowincjał w nawiązaniu do ewangelicznego rodowodu Chrystusa ukazał w homilii przykłady ludzkiej świętości i posłuszeństwa Bogu, ale także zwykłej słabości i grzechu. Wyjaśnił, iż Bóg w historii zbawienia potrafi posłużyć się także ludzką niewiernością. Wskazując na przykład Maryi i błogosławionych marianów, życzył ślubującym braciom, by nieustannie odczytywali wolę Boga i poddawali się działaniu Jego łaski.

Bracia neoprofesi po uroczystościach wyjechali do swoich rodzinnych domów, by po rocznej rozłące spotkać się z najbliższymi. Od października rozpoczną nowy etap formacji w Lublinie. Br. Jauhen będzie odbywał swój zakonny juniorat (przygotowanie do złożenia ślubów wieczystych w charakterze brata zakonnego), a bracia Krzysztof i Piotr rozpoczną studia seminaryjne, przygotowujące do kapłaństwa.

Warto dodać, że w przeddzień tego wydarzenia do mariańskiego nowicjatu zostali przyjęci trzej dotychczasowi bracia postulanci: Paweł Fiedarowicz i Konstantyn Huszcza z Białorusi oraz Jakub Woźniak z Polski. Wraz z ich przyjęciem w szeregi nowicjuszy ojciec prowincjał dokonał wprowadzenia w urząd nowego mistrza nowicjatu – ks. Romana Frąckowiaka MIC, który zastąpił ojca magistra Sławomira Homoncika MIC.

xkt

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2020-01-07T19:18:16+01:00