Polska, Licheń

Dodano: 04.09.2014

Polska: Pomocnicy Mariańscy z całego świata spotkali się w Licheniu

Od 1 do 4 września trwała XVI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich oraz Bractwa Niepokalanego Poczęcia. Do Lichenia przybyli goście z USA, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski. Konferencje SPM organizowane są już od szesnastu lat przez generalnego promotora Stowarzyszenia, br. Andrzeja Mączyńskiego MIC. Ich celem jest pogłębianie formacji duchowej oraz intelektualnej uczestników, by mogli oni pełniej realizować w swoich środowiskach mariański charyzmat. W tym roku temat przewodni spotkania brzmiał: „Jak żyć i działać w duchu Misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”. Głównymi prelegentami byli ks. prof. Marek Chmielewski (KUL) i ks. Jarosław Hybza MIC. Przedstawiciele SPM i Bractwa Niepokalanego Poczęcia pogłębiali także swoje umiejętności w zakresie fundraisingu pod kierunkiem Andrzeja Pietruchy z Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Jak podkreślają uczestnicy konferencji, cenne było połączenie aspektu duchowego z praktycznym. Wykłady poświęcone Misterium Niepokalanego Poczęcia pozwoliły im głębiej zrozumieć powołanie SPM i sens jego działalności, a dyskusje i warsztaty pomogły zobaczyć, jak można realizować w życiu codziennym usłyszane wcześniej duchowe prawdy. „Na nowo zrozumiałam, co to znaczy naśladować Maryję” – mówi Monika z Centrum SPM w Warszawie. „Uświadomiłam sobie, że naśladowanie Jej ma polegać na zbliżaniu się do takiego otwarcia na Boga, jakie Ona miała. Maryja stała mi się jeszcze bliższa dzięki temu, co zobaczyłam: że była w pełni człowiekiem, ale do końca otworzyła się na Ducha Świętego. Cieszę się, że oprócz treści duchowych były też rzeczy praktyczne, które są potrzebne w codziennej działalności Stowarzyszenia. Było uwzględnione to, że żyjemy i pracujemy w świecie i potrzebujemy wiedzieć, jak się w tym świecie odnaleźć z naszą misją. ” – dodaje. Ważnym doświadczeniem było też spotkanie z osobami realizującymi to samo dzieło w innych krajach. „Podobało mi się to, że byli przedstawiciele Stowarzyszenia z innych krajów i mogłam zobaczyć, jak to działa poza Polską.” – mówi Alicja, wolontariuszka w Centrum SPM.

Licheńska konferencja była też okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za 20-lecie istnienia Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ks. Paweł Naumowicz MIC, przełożony prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów. W homilii wyraził on radość z możliwości świętowania jubileuszu w międzynarodowej wspólnocie. Nawiązując do tematu konferencji, zwrócił uwagę na trzy zasady, które wprowadzają nas w Misterium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej: nieustanne przyzywanie Ducha Świętego i napełnianie się Nim, niewchodzenie w dyskusje ze złym duchem oraz przyjmowanie Słowa Bożego i życie nim.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich w Polsce zostało założone w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego prowincjała, ks. Jana Mikołaja Rokosza MIC. Na świecie istnieje od 1925 roku i gromadzi blisko milion świeckich współpracowników Zgromadzenia. Stowarzyszenie jest obecne w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach oraz na Litwie, Łotwie, Filipinach i Ukrainie. Zrzesza osoby pragnące żyć duchowością mariańską i szerzyć ją w swoim otoczeniu. Członkowie SPM wspierają księży i braci marianów poprzez modlitwę, pogłębiając jednocześnie swoje życie duchowe.

Joanna Piekarska
Centrum SPM w Warszawie

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-05T20:38:13+01:00