Kamerun, Ngoya

Dodano: 21.12.2010

Kamerun: poświęcenie Domu Formacji Księży Marianów w Ngoya

Ordynariusz diecezji Obala, bp Sosthène Leopold Bayemi, 21 grudnia 2010 r. poświęcił Dom Formacji Księży Marianów w Ngoya (Kamerun), w którym mieszkają i studiują mariańscy klerycy z kontynentu afrykańskiego. Uczynił to w obecności przełożonego generalnego o. Jana Mikołaja Rokosza MIC, przełożonego Prowincji Polskiej Księży Marianów o. Pawła Naumowicza MIC, przełożonego Wikariatu Rwandyjskiego Marianów ks. Leszka Czeluśniaka MIC oraz wszystkich księży i seminarzystów mariańskich. Na tę skromną uroczystość przybyli również przełożeni domów formacji zgromadzeń obecnych w Ngoya, siostry zakonne zamieszkujące na terenie parafii w Ngoya, siostry Opatrzności Bożej z Essiengbotu wraz ks. wikarym tej parafii, budowniczowie tegoż domu oraz szef wioski Ngoya i najbliżsi sąsiedzi naszej posesji.

W homilii ks. biskup wskazał na rolę, jaką spełnia każde seminarium i dom formacji – jest to miejsce, które przygotowuje i formuje przyszłych kapłanów; jest miejscem modlitwy i zdobywania wiedzy potrzebnej, aby być w przyszłości gorliwymi i świętymi kapłanami, oddanymi Chrystusowi i Jego ludowi. Biskup prosił Boga, aby w naszym domu formacji wzrastali święci kapłani, których Kościół potrzebuje dzisiaj jako świadków miłości Boga do człowieka. Modlitwa ks. biskupa jest też naszą modlitwą – nasze zgromadzenie również potrzebuje świętych kapłanów, którzy, współpracując z Boża łaską, będą głosić Dobra Nowinę o Bożym miłosierdziu wszędzie tam, gdzie Kościół będzie nas potrzebował. Jak wierzymy, również na kontynencie afrykańskim.

Grzegorz Myłek MIC
Przełożony Domu Formacji
Księży Marianów w Ngoya 

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-04T21:33:40+01:00