Polska, Licheń 

Dodano: 12.06.2004

Poświęcenie sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE NOWEGO KOŚCIOŁA SANKTUARYJNEGO
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
Licheń, 12 czerwca 2004

Po 10 latach budowy, 12 czerwca 2004 roku, Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk poświęcił nową świątynię Matki Bożej Licheńskiej.

Uroczystość poświęcenia nowego licheńskiego kościoła rozpoczęła się o godz. 15.00. Licznie przybyli biskupi (w Licheniu 11 i 12 czerwca odbyło się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski) udali się z zakrystii przed wejście główne świątyni. Architekt p. Barbara Bielecka, która kierowała zespołem projektantów nowego kościoła, przekazała Nuncjuszowi Apostolskiemu symboliczne klucze do świątyni. Z kolei Ksiądz Nuncjusz przekazał je gospodarzom Sanktuarium na ręce ks. Andrzeja Pakuły – przełożonego marianów prowincji polskiej, natomiast ks. Prowincjał przekazał je ks. Eugeniuszowi Makulskiemu MIC, kustoszowi Sanktuarium Licheńskiego.

W procesji do ołtarza udali się m.in.: kard. Józef Glemp – Prymas Polski, kard. Franciszek Macharski – metropolita krakowski, abp Józef Michalik – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Henryk Muszyński – metropolia gnieźnieński, ks. Mark Garrow – przełożony generalny, ks. Jan M. Rokosz – wikariusz generalny. Obecni byli także: ks. prof. Andrzej Szostek MIC – rektor – i ks. prof. Stanisław Wilk – rektor elekt KUL-u.

„Jesteśmy wierni przekonaniu, że służyliśmy najlepszej sprawie, w możliwie najlepszy sposób, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i pracę rąk ludzkich, a także szlachetną materię budowy” – powiedziała w swoim wystąpieniu p. Barbara Bielecka, architekt i główny koordynator projektu. Pani Architekt podziękowała Bogu za zaszczyt zaprojektowania tej świątyni, Kościołowi za zaufanie, a ks. Makulskiemu – za wielkość wizji i niezłomną wolę.

Następnie odczytano telegram okolicznościowy Ojca Świętego Jana Pawła II (tekst telegramu podajemy poniżej).

W ramach rytuału poświęcenia Nuncjusz Apostolski pokropił wodą święconą wiernych i ściany świątyni. Następnie namaścił olejem świętym krzyż na ołtarz, a dwunastu biskupów – ściany kościoła, po czym biorący udział w uroczystości odśpiewali litanię do Wszystkich Świętych.

W homilii Prymas Polski zaapelował do Polaków na całym świecie o odrodzenie moralne i „świadome bycie Polakiem”. „Bądź Polakiem świadomym, trzeźwym, także wtedy, gdy znajdziesz się w innych krajach Europy. Zaniedbania moralne wyłaniają się z każdego zakątka. Miasta i wsie dotknięte są skażeniem naruszającym godność człowieka. Gdziekolwiek mieszkają nasi rodacy, dociera do nich bakcyl alkoholizmu, narkomanii i agresji. Na te wady chcę zwrócić szczególną uwagę, gdyż one zagrażają najbardziej naszej rodzinie, bez której Polska ostać się nie może” – mówił Prymas Glemp. Zwracając się do mieszkańców Europy Zachodniej, zaproponował, aby w Licheniu szukali swoich chrześcijańskich korzeni. Słowa te padły przed maleńkim wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, który dzień wcześniej, w piątkowy wieczór, w uroczystej procesji przeniesiono do nowej świątyni ze starego kościoła sanktuaryjnego.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Te Deum oraz odczytaniem przez ks. Prowincjała Andrzeja Pakułę aktu poświęcenia świątyni. W chwili, kiedy podpis na tym dokumencie składał ks. Eugeniusz Makulski, kustosz Sanktuarium i inicjator budowy, uczestnicy uroczystości nagrodzili go gorącymi brawami.


Przed zakończeniem uroczystości ks. Makulski dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania licheńskiej świątyni, powiedział: „Ofiara emerytów, rencistów, wdów, robotników, rolników, urzędników – choć niewielka – okazała się bardzo skuteczna i owocna. Dodał też, że „ubodzy ludzie bogatemu Bogu wystawili dom, a bogaty Bóg ubogim ludziom bogato wynagrodzi”. Natomiast Przełożony Generalny, ks. Mark Garrow, dołączając się do podziękowań, zwrócił uwagę na cele i wyzwania, jakie stają przed licheńskim sanktuarium.

Licheń to obok Częstochowy drugie najczęściej odwiedzane sanktuarium maryjne w Polsce. Nowa świątynia w Licheniu jest największa w Polsce, siódma w Europie i jedenasta na świecie. Obecnie do sanktuarium w Licheniu przyjeżdża co roku około 1,5 mln pielgrzymów.

Kult Matki Bożej Licheńskiej datuje się od 1850 roku. Niewielki – 15×25 cm – wizerunek Matki Bożej znajdował się początkowo w lesie odległym o 2 km od Lichenia. W 1850 roku właśnie w tym lesie Matka Boża objawiła się ubogiemu pasterzowi. Po 2 latach obraz przeniesiono do licheńskiego kościoła. W czasie II wojny światowej Cudowny Obraz ocalał ukryty w jednym z prywatnych domów.

Marianie objęli opiekę nad parafią i sanktuarium w 1949 roku. W 1967 r. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński koronował słynący łaskami obraz. Od tamtego momentu dynamicznie rozwija się kult Matki Bożej Licheńskiej. Przyczynił się do tego w znaczący sposób ks. Eugeniusz Makulski, który od 1966 roku do dzisiaj jest proboszczem parafii i kustoszem Sanktuarium. Z jego inicjatywy dokupiono ziemię (obecnie ponad 100 ha), na której powstała ułożona z kamieni Golgota, wiele kaplic, pomników, figur, tablic pamiątkowych, a wszystko wśród pięknej zieleni.

Także z inicjatywy ks. E. Makulskiego rozpoczęto w 1994 roku budowę nowego kościoła sanktuaryjnego. On też zbierał fundusze i kierował budową. Fenomen licheńskiej inwestycji polegał na tym, że pieniądze na to dzieło pochodziły z datków setek tysięcy Polaków. Wielu z nich systematycznie przez wiele lat łożyło drobne kwoty na kościół, który uznali za swój. Wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu dla Sanktuarium była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 roku. Papież pobłogosławił wtedy budującą się świątynię. Episkopat Polski uznał ją za wotum Kościoła polskiego na Wielki Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa.

Irena Wawrzyniak

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T16:21:10+01:00