Polska, Warszawa

Dodano: 20.03.2016

Powstaje drugi film o św. Stanisławie Papczyńskim

Ekipa filmowców pracująca nad kolejnym filmem o św. Stanisławie Papczyńskim powróciła na Sądecczyznę, by kręcić kolejne sceny do powstającego dokumentu. Przypomnijmy, że pierwszy film ze scenami fabularyzowanymi powstał na zlecenie Zgromadzenia Księży Marianów. Film w reżyserii Agnieszki Dzieduszyckiej-Manikowskiej wyemitowała po raz pierwszy TVP1 w Niedzielę Palmową 20 marca 2016 r. Więcej informacji o tworzeniu wyżej wymienionych filmów w rodzinnych stronach Założyciela mariańskiej wspólnoty można znaleźć w wydaniu internetowym regionalnego miesięcznika Ziemi Sądeckiej „Sądeczanin” :

https://sadeczanin.info/wiadomości/filmowcy-w-skansenie-chałupa-z-gostwicy-domem-rodzinnym-przyszłego-świętego-z-podegrodzia

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2020-01-10T17:38:13+01:00