Czechy, Praga

Dodano: 25.01.2009

Praga: marianie w Czechach rozpoczęli Rok Jubileuszowy

Niedziela 25 stycznia była także dniem inauguracji Roku Jubileuszowego dla marianów posługujących na terenie Wikariatu Czesko-Słowackiego św. Cyryla i Metodego, wchodzącego w skład Prowincji Opatrzności Bożej. Uroczystej Eucharystii w kościele św. Wojciecha w Pradze przewodniczył ks. kard. Miloslav Vlk, arcybiskup metropolita praski, prymas Czech. W homilii nawiązywał do słów bł. Jerzego Matulewicza, zawartych w jego “Dzienniku duchowym”, dziękując także marianom za ich wkład w życie Kościoła czeskiego.

Władze Prowincji reprezentował ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC, wikariusz prowincjalny. W uroczystości wzięli udział – oprócz mieszkańców mariańskiej rezydencji w Pradze – współbracia z domów zakonnych w Hradku k. Pragi oraz w Brumovie-Bylnicach (Morawy), a także licznie zebrani wierni.

Po południu w sali koncertowej domu zakonnego odbył się koncert muzyki poważnej. W przerwach wystąpili historycy z krótkimi prelekcjami. Jednym z nich był ks. dr Jan Kosmowski MIC z Warszawy, który przybliżył zebranym wkład czeskich ojców i braci w życie mariańskiej wspólnoty. W XVIII w. bowiem liczna grupa Czechów wstąpiła do Zakonu Marianów na terenie Rzeczpospolitej, a wielu z nich pełniło potem ważne urzędy i funkcje, jak m.in. lektorów (wykładowców) filozofii i teologii w domach studiów, mistrzów nowicjatu, czy kapelanów we dworach szlacheckich.

br. Bogdan Bednarz MIC

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2019-12-04T19:46:49+01:00
Go to Top