Polska, Warszawa

Dodano: 09.09.2009

Polska, Warszawa: relikwie bł. Michała Sopoćki na Marymoncie (zapowiedź)

Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej kapelanowi Wojska Polskiego Błogosławionemu Michałowi Sopoćko będzie miała miejsce w kościele księży marianów na Marymoncie w pierwszą rocznicę beatyfikacji, 27 września 2009 r. Nad uroczystością organizowaną przez Parafię Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego objął Honorowy Patronat Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński. Mszy świętej, w czasie której zostaną przekazane parafii na Marymoncie relikwie bł. Michała Sopoćki, będzie przewodniczył Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski.

Bł. Michał Sopoćko z okresu pracy duszpasterskiej na warszawskim Marymoncie

28 sierpnia 1909 r. bł. Jerzy Matulewicz złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Marianów. To wydarzenie dało początek nowemu rozdziałowi w historii Zgromadzenia. Jego członkowie osiedlili się w Lasku Bielańskim i przy kościele pokamedulskim, otaczając troską duszpasterską mieszkańców Bielan i Marymontu. Niedaleko Bielan znajdował się pałacyk, letnia rezydencja królowej Marii Kazimiery będąca w stanie ruiny. W tym budynku 2 lutego 1916 r. marianie urządzili publiczną kaplicę dla mieszkańców Marymontu. Był w niej tylko jeden ołtarz z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kaplica podczas rozbudowy (1924)

Ks. Sopoćko, kapłan diecezji wileńskiej, przebywał w Polsce w latach 1918-1924. W urządzonej przez marianów kaplicy na Marymoncie objął troską duszpasterską Wojsko Polskie. Staraniem ks. Sopoćki gruntownie przebudowano kaplicę według projektu ppłk. Henrycha. Wykonanie projektu wziął na siebie ppłk. Pawłowski, a kierownikiem robót został por. Gruszczyński. Zestawiono gotowe wzory – klasyczny tympanon i barokową attykę. W ten sposób obiekt nabrał monumentalności. Wszystkie prace zostały ukończone na dzień 16 listopada 1924 r. Kaplicę poświęcił ówczesny Biskup Polowy WP Stanisław Gall, w obecności generalicji, oficerów, żołnierzy i mieszkańców Marymontu. Księża marianie zorganizowali przy marymonckiej kaplicy filię swojej bielańskiej parafii. Była to pierwsza w Polsce świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Dzwon dla nowej świątyni przekazała Wojskowa Kuria Biskupia dzięki uprzejmości bpa Stanisława Galla.

Grupa polskich oficerów wojskowych przd kościołem w dniu jego poświęcenia

Współpraca ks. Michała Sopoćki z marianami nie zakończyła się na Marymoncie. Po powrocie do Wilna nadal utrzymywał kontakt ze Zgromadzeniem. I to właśnie marianin, ks. Józef Jarzębowski, otrzymał w wielkim zaufaniu od ks. Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, swój memoriał o Bożym Miłosierdziu z prośbą o wydanie go drukiem za granicą. Ks. Józef Jarzębowski był kapłanem dzięki któremu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego dotarło do Ameryki. Dzięki jego inicjatywie siostry felicjanki wydały drukiem w języku polskim nowennę, litanię i koronkę do Bożego Miłosierdzia. Łaski, jakie ludzie zaczęli otrzymywać dzięki zawierzeniu siebie i swych trosk Bożemu Miłosierdziu, stały się przyczyną, iż marianie w USA powzięli decyzję o stałym prowadzeniu tego nabożeństwa, a także działalności wydawniczej modlitw i obrazków z Panem Jezusem Miłosiernym.

Chór marymoncki ze swym organizatorem – ks. Michałem Sopoćko

W roku 100-lecia Odnowienia Zgromadzenia Księży Marianów będziemy świętować łaski, jakimi Bóg przez lata darzy ludzi wiary. Uroczystość 27 września 2009 r. na Marymoncie ma mieć również charakter wdzięczności Bogu za posługę bł. Michała Sopoćki, który służył posługą sakramentalną w naszej świątyni. Z inicjatywą umieszczenia tablicy pamiątkowej wyszła p. Anna Walentynowicz. Tablicę, która została sfinansowana ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zaprojektowana i wykonaną przez prof. Akademii Sztuk Pięknych wydziału rzeźby Aleksandra Śliwę. Zostanie umieszczona wewnątrz kościoła parafialnego Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie, przy ul. Gdańskiej 6a, na jednym z filarów, aby była widoczna dla wchodzących do kościoła.

ks. Stanisław Szlassa MIC
proboszcz
fot. Archiwum Parafii

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2020-01-07T15:40:02+01:00