Polska, Skórzec

Dodano: 19.03.2010

Polska, Skórzec: rozpoczęcie Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego

Każdego dnia ginie wiele dzieci nienarodzonych. Tylko w 2008 roku w Europie w wyniku aborcji zginęło 2,9 mln dzieci. Jan Paweł II nazwał to cywilizacją śmierci. Podstawowym orężem w walce o życie jest modlitwa za zagrożone zagładą dzieci. Wzorem lat poprzednich w naszej parafii podjęliśmy Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego. Rozpoczęcie Dzieła odbyło się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia, 25 marca. W tym roku do modlitwy za nienarodzone dziecko zobowiązało się blisko 170 osób, w tym duża grupa młodzieży oraz kilka całych rodzin. Patronem dzieła w naszej parafii jest św. Stanisław Papczyński, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów i orędownik życia nienarodzonych. Każdego 25. dnia miesiąca grupa modlących się osób będzie gromadzić się na Eucharystiach, podczas których będziemy rozważać temat rodziny i życia w rodzinie chrześcijańskiej.

ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2020-01-07T17:25:51+01:00