28 sierpnia br. mieliśmy w naszym domu zakonnym w Kibeho-Nyarushishi (Centrum Formacji Maryjnej) święcenia kapłańskie naszych czterech współbraci diakonów: Christian Munyaribanje MIC, Félix Uwimana MIC, Alfred Niyobuhungiro MIC i Cédric Ishimwe MIC. Udzielającym święceń był miejscowy ordynariusz diecezji Gikongoro, bp Célestin Hazikimana.

Wszyscy czterej diakoni ukończyli trzyletnią formację w Nyakinama, w Rwandzie (prepostulat, postulat i nowicjat). Po formacji wstępnej cała czwórka studiowała filozofię przez trzy lata w Ngoya (Kamerun), po czym dwóch z nich (ks. Christian Munyaribanje MIC i ks. Félix Uwimana MIC) odbyło rok pastoralny w Rwandzie, pozostali dwaj (ks. Alfred Niyobuhungiro MIC i ks. Cédric Ishimwe MIC) zostali natomiast skierowani na rok nauki języka polskiego w Lublinie. Dalszą formację seminaryjną – cztery lata studiów teologicznych – kontynuowali odpowiednio w Afryce lub w Polsce.

Z powodu czasu pandemii, w uroczystości wzięła udział mała liczba wiernych – członków rodzin i przyjaciół współbraci. W uroczystościach mogło uczestniczyć tylko sto osób. Neoprezbiterzy rozpoczną swoją posługę duszpasterską: w Kibeho (ks. Alfred i ks. Christian), w parafii Nyakinama (ks. Felix) i w domu formacyjnym Nyakinama oraz jako wikariusz „niedzielny” parafii (ks. Cédric).

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność przełożonemu prowincji polskiej i jego Radzie za możliwość przyjęcia na dalszą formację zakonną i studia teologiczne naszych dwóch nowych prezbiterów, jak również rozpoczynającego w tym roku teologię br. Celestina.

Ważne jest dla naszego wikariatu, aby przynajmniej niektórzy współbracia mieli możliwość głębszego wejścia w charyzmat Zgromadzenia, będąc u źródeł jego powstania w Polsce, jak również aby poprzez znajomość języka ojczystego naszego świętego Ojca Założyciela mogli pozostawać w stałej łączności z prowincją polska, gdy zabraknie już misjonarzy z Polski.

Z innych wiadomości z Rwandy:

 6 sierpnia br. w domu formacyjnym w Nyakinama miała miejsce uroczystość pierwszych ślubów zakonnych trzech nowicjuszy. Po zakończeniu prepostulatu, postulatu i nowicjatu (łącznie trzy lata) złożyli oni profesję zakonną na ręce ks. Jean Pierre Rwamisare MIC. W drugiej połowie września wyjadą oni do naszego domu studiów w Ngoya (wikariat kameruński), aby rozpocząć pierwszy rok studiów filozoficznych (w Afryce studia filozoficzne trwają trzy lata). Podobnie tego samego dnia złożył profesję wieczysta br. Apollinaire Ntawanzegukira MIC, seminarzysta, który w tym roku akademickim odbywał swój roczny staż pastoralny w naszej parafii w Nyakinama. Pod koniec września, wraz ze współbraćmi po pierwszej profesji zakonnej, powróci do Kamerunu, aby kontynuować studia teologiczne (3-ci rok). Uroczystość odbyła się w kaplicy formacyjnej w Nyakinama w obecności wychowawców mariańskich w Rwandzie ks. Marka Ciebienia MIC i ks. Andrzeja Tokarczyka MIC. Obecni byli również ks. Dominique Iyamuremye MIC i ks. Justin Tabaro Habimana MIC, pracujący w tutejszej parafii oraz Siostry od Aniołów z Nyakinama ze swoimi nowicjuszkami i postulantkami. Na uroczystości były obecne także siostry Penitentki z naszej parafii. Z powodu pandemii, ze strony współbraci składających profesję zakonną, obecna była tylko mama i najstarszy brat br. Apollinaire. Warto zaznaczyć że był to również historyczny moment w wikariacie rwandyjskim. Po raz pierwszy profesję wieczystą przyjął ks. Justin – rodowity Rwandyjczyk. Jest on proboszczem mariańskiej parafii pod wezwaniem św. o. Stanisława Papczyńskiego w Ruyenzi. Jest to pierwsza  mariańska parafia na świecie nosząca ten tytuł. Jest on również pierwszym radnym wikariatu rwandyjskiego. Po zakończeniu dwuletnich studiów w Rzymie i kilkumiesięcznym stażu w WSD Księży Marianów w Lublinie na początku tego roku, powrócił do Rwandy.

8 września br. rozpocznie postulat czerech miejscowych kandydatów. Dwa lata temu 11 kandydatów rozpoczęło prepostulat (naukę języka francuskiego i formację chrześcijańską). Po miesięcznej formacji musieli oni powrócić do domów rodzinnych z powodu wybuchu pandemii i zamknięcia na ten czas wszystkich uczelni i szkół. W całej Rwandzie ten czas był tzw. „rokiem zerowym” w całym szkolnictwie. Po roku, powróciło do prepostulatu dziesięciu spośród nich. Formację ukończyło czerech. Obecny rok z powodu roku zerowego w szkolnictwie będzie też „rokiem zerowym” w naszym nowicjacie (ub. rok był „rokiem zerowym” również w postulacie).

Przy tej okazji warto może przypomnieć naszą sytuację personalną w wikariacie rwandyjskim; pozostało nas trzech misjonarzy z Polski (ks. Leszek, ks. Marek i ks. Andrzej). Mamy dziesięciu miejscowych księży (w tym dwóch z Kongo R.D.). Pośród nich ks. Emmanuel, rozpoczął studia w Rzymie, a ks. Alexandre pracuje w parafii diecezjalnej. W naszym domu studiów w Ngoya (Kamerun) w tym roku będziemy mieć 14 kleryków (4. na teologii plus 10. na filozofii), plus piętnastego na studiach teologicznych w Polsce.

Polecamy modlitwom nasz wikariat w Rwandzie, dziękując Bogu za każde dobro doświadczane przez naszą wspólnotę przy różnych okazjach. Życzymy również wiele łask od Pana za przyczyną naszego świętego Ojca i Założyciela –Stanisława Papczyńskiego.