Rzym: spotkanie komisji jubileuszowej

W dniach 9-10 października, kolejny już raz, obradowała w domu generalnym Zgromadzenia w Rzymie komisja jubileuszowa, której zadaniem jest przygotowanie obchodów 350. rocznicy powstania Zgromadzenia Księży Marianów. Zgromadziła współbraci z Polski, Brazylii, Ukrainy, Kamerunu i USA.

11 grudnia 1670 roku w siedzibie pijarów w Krakowie św. o. Stanisław Papczyński składa publicznie akt tzw. Oblatio w którym deklaruje wolę życia w czystości i służenia z gorliwością do końca swojego życia w Towarzystwie Księży Niepokalanego Poczęcia – które z pomocą Bożą zamierza założyć. To wydarzenie Zgromadzenie uznaje za początek swojej wspólnoty zakonnej.

Obchody jubileuszowe rozłożone będą na 4. lata i rozpoczną się 8 grudnia 2019 roku w święto tytularne Zgromadzenia. Zainicjuje je specjalny list Przełożonego Generalnego wydany z tej okazji. W trakcie obrad komisja dyskutowała nad szczegółowym programem obchodów i wydarzeniami, które będą stanowiły stacje jubileuszowe. Przewidziane są między innymi: spotkanie młodych marianów z całego świata, konwent generalny w Licheniu, sympozja naukowe oraz międzynarodowy kongres mariańskiego laikatu.

Oficjalny program obchodów zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Przełożonego Generalnego i jego Radę.