Włochy, Rzym

Dodano: 27.02.2014

Włochy, Rzym: spotkanie Komisji ds. Konstytucji

W Zgromadzeniu Księży Marianów od dwóch lat działa komisja do kształtowania własnych ustaw zakonnych zgodnie z zaleceniem adhortacji Vita consecrata (nr 37). W dniach 25-27 lutego 2014 roku w Rzymie spotkali się członkowie komisji i jej konsultorzy. Obradom tym przewodniczył o. Andrzej Pakuła MIC, przełożony generalny.

Podstawą do dyskusji i redagowania ustaw był projekt pierwszej, istotnej, części konstytucji, przygotowany przez ks. Mariana Pisarzaka MIC, przewodniczącego. We wprowadzeniu do obrad zaznaczył on, że podobne prace u marianów po Soborze Watykańskim II trwały kilkanaście lat; w tamtym okresie ważnym zadaniem było też dostosowanie ustaw do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983). Obecnie, na etapie posynodalnym (1990) i w oparciu o wspomnianą adhortację (1996), trud redakcyjny trwa zaledwie dwa lata. Praca w zespole skutkuje wieloaspektowym postrzeganiem samej wspólnoty zakonnej i jej misji we współczesnych warunkach pod inspiracjami, jakie marianie czerpią z kultywowanej przez nich tajemnicy, czyli misterium Niepokalanego Poczęcia swojej Patronki.

W niedzielę przed rozpoczęciem obrad niektórzy uczestnicy sesji mieli możliwość spotkania się z papieżem Franciszkiem podczas Angelus na Placu św. Piotra. Ojciec Święty zachęcił wszystkich do budowania jedności w Kościele i trwania we współpracy właściwej apostolskiemu posługiwaniu dla Kościoła i świata.

Antoni Skwierczyński MIC
sekretarz

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-05T19:58:08+01:00