Polska, Lublin

Dodano: 12.03.2012

Studia Marianorum: praca o misji obrządku wschodniosłowiańskiego w Harbinie

W serii Studia Marianorum wydawanej przez Prowincjalną Komisję Historii i Duchowości wyszła drukiem monografia autorstwa ks. dr. Jana Kosmowskiego MIC pt. Mariańska misja obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Harbinie (1928-1948).

Niniejsze opracowanie ukazuje kształtowanie się ruchu katolickiego wśród Rosjan w Harbinie oraz przedstawia kontekst religijno-polityczny, w którym się on rozwijał, jego genezę, wreszcie rozwój i działalność misji mariańskiej, tj. placówki misyjnej kierowanej przez zakonników ze Zgromadzenia Księży Marianów. Wątkiem przewijającym się przez całą pracę jest ekumeniczny charakter misji mariańskiej. Jak pisze sam Autor w podsumowaniu swojej pracy: „Działalność marianów w obrządku bizantyjsko-słowiańskim przyczyniała się do lepszego zrozumienia katolickości Kościoła. Prawosławni powoli nabierali przekonania, że ich prawowierność nie jest ekskluzywna, zaś łacinnicy uświadamiali sobie, że Kościół katolicki nie jest tylko łaciński. […] starano się unikać prozelityzmu oraz zachowywać przez cały czas jej trwania obrządek wschodni w absolutnej czystości. Taki model pracy misyjnej był swoistą nowością dowartościowaną dopiero na II Soborze Watykańskim. Obecnie, w dobie rozwijania kontaktów ekumenicznych, interkonfesyjnych dialogów doktrynalnych, działalność mariańskiej placówki w Harbinie może stanowić cenne doświadczenie w dziedzinie ekumenicznej”.

Pozycję można nabyć m.in. w sklepie internetowym Wydawnictwa PROMIC.

Zapis bibliograficzny:
Kosmowski Jan, Mariańska misja obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Harbinie (1928-1948), Warszawa–Lublin 2011, ss. 248.

xkt

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2020-01-09T16:51:47+01:00