Białoruś, Orsza

Dodano: 08.03.2014

Białoruś: święcenia kapłańskie w Orszy

Biskup witebski Alieh Butkiewicz udzielił święceń w stopniu prezbiteratu dwóm mariańskim diakonom: Kanstantinowi Anaszce MIC i Wadzimowi Mizerowi MIC. Uroczystość miała miejsce w sobotę, 8 marca, w mariańskim kościele św. Józefa w Orszy. Neoprezbiterom towarzyszyli w modlitwie wierni z mariańskich parafii z Borysowa, Mińska, Rosicy i Żodzina oraz z dawnej mariańskiej placówki w Drui. Mszę święceń koncelebrowali m.in. ks. Paweł Naumowicz MIC, przełożony Prowincji Opatrzności Bożej, oraz archimandryta Sergiusz Gajek MIC, wizytator apostolski Kościoła rytu bizantyjsko-białoruskiego.

Nowo wyświęceni kapłani wstąpili do Zgromadzenia Księży Marianów w 2005 roku. Całość formacji podstawowej (postulat, nowicjat i studia seminaryjne) odbyli w Polsce. Od czasu przyjęcia święceń diakonatu posługują na rodzinnej Białorusi – ks. Kanstantin w Żodzinie, a ks. Wadzim w Borysowie.

Warto dodać, że święcenia, których udzielił ks. biskup Alieh Butkiewicz, są pierwszymi w jego pasterskim posługiwaniu.

xkt

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-05T19:59:09+01:00