Portugalia, Balsamao

Dodano: 20.07.2009

Święcenia kapłańskie w Portugalii

W sobotę, 4 lipca br. w mariańskim klasztorze w Balsamao, podczas uroczystej liturgii sprawowanej przez ordynariusza diecezji Braganca-Miranda bp. Antonia Montes Moreira, diakon Joao Carlos Roma Leite Rodrigues MIC przyjął święcenia prezbiteratu. Wśród blisko 30 koncelebrujących księży byli m.in. wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego, proboszcz rodzinnej parafii neoprezbitera, jego ojciec duchowny, wszyscy marianie pracujący w Portugalii oraz współbracia z prowincji Opatrzności Bożej: rektor seminarium w Lublinie oraz przedstawiciele wspólnot z Polski, Anglii i domu generalnego w Rzymie, w większości przyjaciele z czasów seminaryjnych w Lublinie. Pośród przybyłych gości była rodzina ks. Joao, młodzież z rodzinnej parafii oraz przyjaciele z Lizbony, gdzie w dawnym mariańskim seminarium odbywał studium filozofii. Po zakończeniu liturgii wszyscy obecni uczestniczyli w świątecznej agapie w mariańskim klasztorze.

Nazajutrz po święceniach, w odległej o 16 km od Balsamao rodzinnej miejscowości neoprezbitera – Macedo de Cavaleiros, odbyły się prymicje. Ks. Rodrigues sprawował swoją pierwszą mszę św. w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła i wygłosił podczas niej słowo Boże. Po mszy św. zgodnie z miejscowym zwyczajem, wszyscy uczestnicy liturgii podeszli, by ucałować ręce neoprezbitera. Radości prymicyjnej dopełniło przyjęcie w pobliskiej szkole.

Decyzją przełożonego Wikariatu Portugalskiego ks. Joao podejmie obowiązki duszpasterskie w domu zakonnym w Fatimie.

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2020-01-07T15:29:43+01:00