Białoruś, Żodzino 

Dodano: 02.02.2013

Białoruś: święcenia prezbiteratu w Żodzinie

W sobotę 2 lutego podczas uroczystej Eucharystii w parafii NMP Fatimskiej w Żodzinie na Białorusi (diecezja mińsko-mohylewska) nuncjusz apostolski abp Claudio Gugerotti udzielił święceń prezbiteratu naszemu współbratu – diakonowi Vitalowi Danilowiczowi.

Podczas homilii, tłumaczonej z języka włoskiego przez ks. Wiaczasława Pialinaka MIC, arcybiskup zaznaczył, że Maryja i Józef przynieśli do świątyni dzieciątko Jezus, by ofiarować Je samemu Bogu. Księża marianie, jak powiedział kaznodzieja, ofiarowali Bogu w świątyni młodego człowieka i są szczęśliwi, ponieważ przynieśli w ofierze, według starego zwyczaju, nie dwa gołębie, lecz znacznie więcej – „życie człowieka”. Zwrócił też uwagę, że otaczająca neoprezbitera wspólnota wstawia się za niego. Równocześnie Kościół zaufał mu i posyła do głoszenia Jezusa oraz modlitwy za powierzonych wiernych. Na koniec nuncjusz złożył na ręce ojca prowincjała podziękowania wszystkim marianom pracującym na Białorusi, zwracając uwagę na ich wysokie wykształcenie oraz dbałość o piękno języka białoruskiego. Już teraz, podkreślił nuncjusz, widać dobre owoce tego posługiwania – zakonne powołania.

Arcybiskup życzył neoprezbiterowi, aby według przykładu błogosławionych męczenników z Rosicy, był wiernym i odważnym głosicielem słowa Bożego. Dostojnik zauważył również, że Jezus posyła dziś młodego kapłana na miejsce błogosławionych i zaznaczył, że warto powierzyć się tym niebieskim opiekunom.

Uroczystość zgromadziła wielu gości z Białorusi i Polski na czele z przełożonym Prowincji Opatrzności Bożej (w skład której wchodzą białoruskie placówki) ks. Pawłem Naumowiczem MIC, wizytatorem apostolskim Kościoła katolickiego rytu bizantyjsko-białoruskiego archimandrytą Sergiuszem Gajkiem MIC oraz przełożonym WSD Księży Marianów w Lublinie ks. Andrzejem Jerominkiem MIC. Obecni byli oczywiście członkowie rodziny Vitala, seminarzyści z Lublina, siostry eucharystki oraz liczni parafianie.

Ks. Vital, dziękując wszystkim za modlitwę, wyraził swoją radość, że jako zakonnik mógł przyjąć święcenia w dzień życia konsekrowanego.

Uroczyste prymicje neoprezbitera odbyły się w jego rodzinnej parafii Najświętszego Serca Jezusa w Nowopołocku. Homilię wygłosił ks. Andriej Sidarowicz MIC, przypominając, że powołaniem nowego prezbitera jest chronienie powierzonych mu ludzi i prowadzenie ich do Chrystusa.

Ks. Vital Danilowicz MIC, urodzony w 1983 r. w Nowopołocku, będzie pracował jako duszpasterz w mariańskiej parafii w Orszy.

Piotr Szyperski MIC/red.

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2019-12-05T19:37:32+01:00