Polska, Warszawa

Dodano: 02.01.2012

Udziel pomocy Filipińczykom

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogą i chcą wesprzeć poszkodowanych mieszkańców Filipin, zachęcamy do pomocy materialnej. Można to uczynić wpłacając ofiary na poniższy numer konta:

Sekretariat Misyjny
Zgromadzenia Księży Marianów
ul. św. Bonifacego 9
02-914 Warszawa

PKO BP SA Oddział 13 w Warszawie
35 1020 1068 0000 1602 0067 2329

Z dopiskiem „Pomoc ofiarom tajfunu na Filipinach”

Można także wysłać SMS o treści POMAGAM pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT). Akcję firmuje Caritas Polska.

Inne aktualności

2020-01-07T19:28:12+01:00