Kamerun, Atok

Dodano: 12.12.2010

Kamerun: uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Atok

Obie wspólnoty z Ngoya i Atoku zebrały się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nikogo nie brakowało, bo wrócił z wakacji i leczenia ks. Franciszek. Przybyli także do nas w tę uroczystość rodzice Cyryla Boungoungou. Dołączyli do nas także sąsiedzi: siostry Opatrzności Bożej z misji w Essengbot i Ayos, oraz ojcowie i bracia paulini. Na uroczystą mszę św. przybyli parafianie i dwa chóry. Mszy św. przewodniczył ks. Krzysztof Pazio, przełożony wikariatu. Rozważaliśmy w homilii tajemnicę Niepokalanego Poczęcia w jej aspekcie wielkiej łaski i daru od Boga dla Maryi oraz Jej wielkodusznej odpowiedzi i przyjęcia tego daru, który zaowocował Jej uczestnioctwem w dziele zbawienia. My, marianie, jesteśmy także obdarowani tym maryjnym charyzmatem, którym dzielimy się z Kościołem.

By lepiej zrozumieć tę tajemnicę, kontemplowaliśmy obraz Matki Miłosierdzia, uroczyście intronizowany w 2006 roku w naszym Sanktuarium i śpiewaliśmy specjalnie ułożoną na tę okazję pieśń: Maryja, Ty jesteś pierwsza, obdarowana miłosierdziem Boga (O Marie, Tu es la premiere misericordiee du Seigneur), ponieważ Miłosierdzie Boże objawiło się w Niej, w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, a więc wyzwolenia od grzechu. Maryja je przyjęła i uczy nas, aby korzystać z ofiarowanej nam przez Kościół łaski pojednania z Bogiem, aby przyjąć objawiającą się nam Bożą miłosierną miłość.

Wpatrzona w tę tajemnicę młodzież z naszej misji, zaangażowała się kilka lat temu we wspólnotę Młodych Przyjaciół Niepokalanej (JAMI – Jeunes Amies de Marie Immaculee), założonej przez naszego seminarzystę Yves Oumarou. Wspólnota do dziś rozwija się i zorganizowała chór młodych animujących co tydzień liturgię eucharystyczną, a także tę dzisiejszą – 8 grudnia 2010 roku.

Dodatkowe światło na tę uroczystość i tajemnicę Niepokalanego Poczęcia przyniósł nam ojciec generał przez list do współbraci marianów. Odczytał go zebranym w Sanktuarium diakon Yves Oumarou, zwracając uwagę na otwarcie się na Boże dary, a w szczególności na dary Ducha świętego, które ożywią nas i zaangażują z pasją do służby w Kościele na wzór Maryi.

W czasie uroczystości dwaj nasi seminarzyści – Aleksander Gasigwa i Dominique Iyamuremye – otrzymali posługi akolitatu, zaś pozostali trzej seminarzyści: Cyryl Boungoungou, Jean Pierre Rwamisare, Justin Tabaro Habimana otrzymali strój zakonny podczas ceremonii obłóczyn.

Przeżycie tej uroczystości, zarówno to liturgiczne w Sanktuarium, jak to braterskie przy stole, przyniosło nam wiele radości. Ucieszyliśmy się, że nasi afrykańscy profesi przewyższyli liczebnie nas, misjonarzy, bo w obu domach w Kamerunie mamy już sześciu afrykańskich profesów, a nas, misjonarzy, jest czterech.

W tym dniu także otrzymaliśmy dary od wiernych. Na pewno były ofiarowane z serca, bo ofiarowana koza dala na świat małe koźlątko.

Franciszek Filipiec MIC

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2020-01-07T17:42:53+01:00
Go to Top