Rwanda, Kibeho

Dodano: 08.12.2010

Rwanda: uroczystość patronalna w Centrum Formacji Maryjnej Cana w Kibeho

Obchody patronalnej uroczystości Zgromadzenia Księży Marianów w Centrum Formacji Maryjnej w Kibeho rozpoczęły się już w wigilię uroczystości rozpoczętym dniem skupienia.

Dzień skupienia przeznaczony dla duchownych, świeckich pracowników i przyjaciół Centrum rozpoczął się konferencją na temat Niepokalanego Poczęcia NMP poprowadzoną przez ks. Bogusława Gila MIC, który niedawno wrócił z Rzymu, gdzie studiował mariologię. Po konferencji w kaplicy odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Centralnym punktem tego dnia była Eucharystia, której przewodniczył ks. Leszek Czeluśniak MIC, a Słowo Boże wygłosił ks. Bogusław Gil MIC. W godzinie miłosierdzia wszyscy udali się przed znajdującą się w Kibeho figurę Jezusa miłosiernego i tam wspólnie odmówili koronkę do Bożego miłosierdzia. Następnie miała miejsce druga konferencja, po której odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Wieczorem odśpiewano uroczyście I nieszpory z uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. W dniu skupienia uczestniczyło 12 osób: siostry i księża oraz świeccy, członkowie wspólnoty Kwiaty Maryi.

Rano 8 grudnia, w dniu uroczystości patronalnej Zgromadzenia, cała wspólnota mariańska z Kibeho wraz z gośćmi przebywającymi w Centrum odśpiewała jutrznię. O godzinie 11:00 wszyscy uczestniczyli we mszy świętej w sanktuarium Matki Słowa, której przewodniczył J.E. ks. bp diecezji Gikongoro Augustyn Misago. Podczas Eucharystii dwie siostry pallotynki złożyły na ręce swojej matki generalnej śluby wieczyste.

Po południu w Centrum Formacji Maryjnej poświęcony został i wmurowany przez przełożonego domu, a jednocześnie wikariatu rwandyjskiego, ks. Leszka Czeluśniaka MIC, kamień węgielny pod nowo powstający budynek piekarni. Wmurowany w fundamenty kamień pochodzi z Betlejem. Wieczorem, pod przewodnictwem księdza przełożonego, odmówiono nieszpory, na których odczytany został list ojca generała, nadesłany z okazji patronalnego święta Zgromadzenia.

Łukasz Latawiec MIC

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T21:31:52+01:00