Kamerun, Minkama 

Dodano: 25.10.2015

Kamerun: Uroczystości w Minkama

W niedzielę 25 października 2015 r. parafia św. Jana Pawła II w Minkama w diecezji Obala w Kamerunie świętowała swój odpust parafialny. Uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji Obala ks. biskup Sosthène Léopold Bayemi Matjei. W czasie Eucharystii ks. biskup udzielił świeceń diakonatu naszemu mariańskiemu klerykowi Emanuelowi Habumuremyi MIC pochodzącemu z Wikariatu Matki Słowa w Rwandzie. Dla ks. Krzysztofa Pazio MIC i ks. Ryszarda Kusego MIC, przełożonych wikariatów afrykańskich, uroczystość ta była okazją do dziękczynienia za ich 25 lat życia zakonnego w Zgromadzeniu Księży Marianów.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez przewodniczącego rady parafialnej zaproszonych gości, wśród których było wielu księży i sióstr zakonnych z róznych zgromadzeń. Obecny był ojciec prowincjał franciszkanów z Krakowa. Na uroczystości przybyła prawie 50. osobowa grupa Rwandyjczyków, którzy na stałe mieszkają w Kamerunie. Była obecna również pani Myriam Etoga, która od wielu lat pełni funkcje konsula honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Kamerunie.

Po proklamacji Ewangelii, ks. Ryszad Kusy MIC, przełożony Wikariatu Matki Słowa w Rwandzie poprosił ks. biskupa o udzielenie świeceń diakonatu bratu Emmanuelowi. W imieniu Kościoła ks. biskup przyjął prośbę i potwierdził wybór br. Emmanuela na urząd diakona. Następnie ks. biskup wygłosił okolicznościową homilię. Brat Emmanuel kilka dni przed uroczystością zapadł na malarię i byl bardzo osłabiony. Ksiądz biskup na początku homilii zwrocił się bardzo osobiście do Emmanuela dodając mu otuchy i dzieląc się podobnym doświadczeniem z przed swoich święceń kapłańskich, gdy również był bardzo osłabiony poważną chorobą. Biskup powiedział, że ufa, iz jak w jego przypadku sakrament święceń umocnił również jego siły fizyczne, podobnie będzie i w przypadku Emmanuela.

Ksiądz Biskup podziękował Zgromadzeniu Księży Marianów z ofiarną pracę duszpasterską w utworzonej przed rokiem parafii św. Jana Pawła II. Wiernym ukazał postać Świętego Patrona jako człowieka modlitwy, który potrafił zatopić się w głębokiej modlitwie nie zważając na otaczający go tłum, błysk fleszy aparatów fotograficznych… To zjednoczenie z Chrystusem w modlitwie dawało mu siłę do wiernego realizowania misji powierzonej mu w Kościele przez Boga. Ksiądz Biskup zachęcił wiernych, by zapatrzeni w św. Jana Pawla II uczyli się od niego takiej postawy modlitwy i zawierzenia Bogu.

Po homilii odbył się ryt świeceń diakonatu. Diakon Emmanuel jest już 6 marianinem z Afryki wyświęconym na diakona przez ks. bpa Sosthèna. 5 poprzednich diakonów przyjęło już święcenia prezbiteratu i pracują na mariańskich placówkach w Rwandzie i Kamerunie. Obecnie w mariańskim seminarium w Ngoya – Yaoundé przygotowuje sie do święceń na różnych etapach studiów 11 kleryków, w tym 9 z Rwandy i 2 z Kamerunu. W Rwandzie w postulacie i nowicjacie jest 10 braci, w tym 5 z Kamerunu.

Na zakończenie Mszy św. ks. biskup poświęcił statuę Matki Bożej Fatimskiej i nowy duży obraz św. Jana Pawla II. Następnie wierni mieli okazję oddać cześć relikwiom krwi św. Jana Pawła II przez ich ucałowanie lub dotknięcie.

Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem zorganizowanym przez radę parafialną i ruchy Akcji Katolickiej.

Minkama, Kamerun
Krzysztof Pazio MIC

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-10T20:47:36+01:00
Go to Top