Kamerun, Atok

Dodano: 30.12.2013

Kamerun: wizytacja generalna wikariatu kameruńskiego

Okresowa wizytacja generalna Wikariatu Zwiastowania Pańskiego w Kamerunie rozpoczęła się 12 grudnia br. Wizytację przeprowadził przełożony generalny – ks. Andrzej Pakuła MIC wraz z ekonomem generalnym – ks. Wojciechem Jasińskim MIC. Towarzyszyli im ks. Paweł Naumowicz MIC – przełożony polskiej prowincji marianów oraz ks. Ryszard Górowski MIC – generalny promotor misji.

Wizytacja rozpoczęła się od domu zakonnego w Atok, gdzie marianie prowadzą parafię oraz sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W ramach wizytacji odbyło się spotkanie z ks. biskupem Janem Ozgą, ordynariuszem diecezji Doumé-Abong’ Mbang, na terenie której znajduje się nasza misja w Atok. Ks. biskup wyraził wdzięczność i uznanie dla naszych współbraci z Atok, za ich zaangażowanie duszpasterskie w parafii i sanktuarium oraz w diecezji. Ks. Franciszek Filipiec MIC – przełożony domu zakonnego w Atok, jest także diecezjalnym promotorem kultu Miłosierdzia Bożego, a ks. Yves Oumarou MIC – diecezjalnym duszpasterzem dzieci. W Atok nasi współbracia obok zwykłej posługi duszpasterskiej prowadzą wiele dzieł charytatywnych, takich jak pomoc chorym i ludziom w podeszłym wieku, pomoc w edukacji dzieci i młodzieży, z której korzysta ponad 150 osób oraz liczne sesje formacyjne dla dzieci i młodzieży. Organizowane są również spotkania formacyjne dla różnych ruchów Akcji Katolickiej, czy kongresy Miłosierdzia Bożego.

Następnym etapem wizytacji był dom zakonny w Ngoya–Yaoundé, gdzie mieści się nasze mariańskie wyższe seminarium dla Afryki. Wizytacja rozpoczęła się tu 16 grudnia wieczorem Mszą świętą w kaplicy seminaryjnej.

Dzień wcześniej, 15 grudnia, wizytatorzy oraz towarzyszący im goście uczestniczyli w uroczystości święceń diakonatu trzech mariańskich alumnów: br. Cyryla z Kamerunu, br. Justyna z Konga oraz br. Jana Piotra z Rwandy. Święceń udzielił naszym współbraciom ks. biskup Sosthène Léopold Bayemi Matjei, ordynariusz diecezji Obala. Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym pw. NMP Świętej Bożej Rodzicielki w Obala. Przed uroczystością wizytatorzy spotkali się z ks. biskupem Sosthène w jego rezydencji w Obala. W czasie spotkania omówiono program tworzenia nowej parafii w Minkama, którą obejmie opieką duszpasterską Zgromadzenie Księży Marianów. Sektor duszpasterski Minkama stanowi część parafii Świętej Bożej Rodzicielki w Obala. Już od początku 2012 r. księża i alumni z Ngoya są zaangażowani duszpastersko w parafii w Obala, a szczególnie w sektorze w Minkama. Ustalono, że nowa placówka duszpasterska zostanie erygowana we wrześniu 2014 r.

W czasie wizytacji Ojciec Generał przeprowadził rozmowy ze wszystkimi współbraćmi należącymi do wspólnoty zakonnej w Ngoya. Aktualnie wspólnota liczy 14 zakonników (2 księży, 1 brat oraz 11 alumnów, w tym 3 diakonów). Dziewięciu seminarzystów to członkowie wikariatu Matki Słowa w Rwandzie, a dwóch z wikariatu kameruńskiego. Przełożonym domu jest ks. Grzegorz Myłek MIC. Do wspólnoty należy również ks. Krzysztof Pazio MIC, przełożony wikariatu oraz br. Łukasz Wierzchowski MIC, który będzie pełnił obowiązki ekonoma domu.

W piątek 20 grudnia na zakończenie wizytacji odbyło się spotkanie z wizytatorami wszystkich członków wikariatu kameruńskiego, uczestniczył w tym spotkaniu również generalny promotor misji ks. Ryszard Górowski MIC, który należy do tegoż wikariatu. W sobotę, 21 grudnia, Ojciec Generał dokonał poświęcenia drugiego budynku seminaryjnego. Budowa drugiego skrzydła seminarium rozpoczęła się w sierpniu 2011 r. W budynku znajdują się pokoje dla 20 seminarzystów, pokój prefekta i 2 pokoje gościnne, biblioteka oraz sala komputerowa, sala rekreacyjna, refektarz i kuchnia, pralnia i magazyny. Prace budowlane i wyposażanie domu zakończono tuż przed wizytacją generalną na początku grudnia 2013 r. W przyszłym roku zostanie jeszcze wybudowana wolnostojąca kaplica seminaryjna, ponieważ obecna kaplica znajdująca się w pierwszym budynku jest zbyt mała, by pomieścić wszystkich alumnów.

W czasie homilii z okazji poświęcenia seminarium, Ojciec Generał wyraził wdzięczność Panu Bogu za dar powołań z Afryki do naszego Zgromadzenia. Aktualnie formacją zakonną i do kapłaństwa w Afryce jest objętych 21 osób (11 alumnów, 4 nowicjuszy i 6 postulantów). W grupie powołaniowej w Kamerunie jest ponad 20 chłopców, którzy uczestnicząc w spotkaniach powołaniowych w Atok rozeznają drogę swojego powołania.

Ojciec Generał podziękował również wszystkim dobrodziejom, dzięki którym budowa mogła być zrealizowana, szczególnie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów oraz osobom, które były odpowiedzialne za nadzór i wykonanie prac. Uroczystość zakończono wspólnym posiłkiem w zakonnym refektarzu.

Krzysztof Pazio MIC

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2020-01-10T16:24:58+01:00