Włochy, Rzym

Dodano: 08.12.2009

Włochy, Rzym: bp Władysław Blin mężem przyłączonym Zgromadzenia

Nowy vir aggregatus Zgromadzenia

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia 2009 r., w kaplicy Domu Generalnego Księży Marianów w Rzymie, biskup witebski Władysław Blin został przyjęty do Zgromadzenia Marianów jako „mąż przyłączony” (vir aggregatus).

Na ręce Ojca Generała Jana Mikołaja Rokosza MIC bp Władysław złożył przyrzeczenie wypełniania obowiązków określonych w Konstytucjach Zgromadzenia i kierowania się duchowością Zgromadzenia Marianów w swej posłudze Kościołowi. Liturgiczne przyjęcie do Zgromadzenia odbyło się w ramach zakończenia Roku Jubileuszowego 100-lecia Odnowienia Zgromadzenia Księży Marianów.

Na podstawie własnego prawa zakonnego Zgromadzenie Księży Marianów przyjmuje mężczyzn, którzy pragną duchowo włączyć się w realizację misji Zgromadzenia w Kościele. Otrzymują oni status „męża przyłączonego” i uczestniczą w duchowych owocach modlitw i prac członków Zgromadzenia. Do ich obowiązków należy m.in., zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia, szerzenie szczególnego nabożeństwa do NMP Niepokalanie Poczętej oraz gorliwa modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące.

Herb biskupa Witebska

Jak podkreślił w swej wypowiedzi bp Władysław Blin, jego powołanie kapłańskie zostało ukształtowane poprzez posługę wybitnych marianów. Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, do którego młody Władysław pielgrzymował od najmłodszych lat swego życia z pobliskiego Ślesina (gdzie zamieszkali jego rodzice po przyjeździe z Białorusi), było zawsze miejscem jego duchowego umocnienia.

Od 10 lat bp Władysław Blin jest ordynariuszem Diecezji Witebskiej, na terenie której znajduje się pierwszy klasztor białoruskich marianów w Drui, założony przez Odnowiciela Zgromadzenia – błogosławionego bp. Jerzego Matulewicza w 1923 r. Na terenie tejże diecezji znajduje się też mariańskie Sanktuarium w Rosicy, w miejscu gdzie marianie – błogosławieni Antoni Leszczewicz i Jerzy Kaszyra – ponieśli śmierć męczeńską w 1943 r., niosąc kapłańską posługę wiernym w czasie dramatycznego okresu wojny.

Źródło: Kuria Generalna MIC
Fot. www.catholic.by

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T20:56:23+01:00
Go to Top