Włochy, Rzym

Dodano: 19.09.2013

Włochy, Rzym: XV Międzynarodowa Konferencja SPM I Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP

19 września w domu generalnym Księży Marianów w Rzymie dobiegła końca XV międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich i Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP. Przybyli na nią świeccy współpracownicy marianów z: Polski, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Litwy i Ukrainy. Jednocząc się z całym Kościołem powszechnym, który przeżywa aktualnie Rok Wiary, organizatorzy spotkania wybrali temat wiodący konferencji, który w tym roku brzmiał: wiara w duchowości mariańskiej. Myśl przewodnią rozwinęli w swoich prelekcjach: ks. Janusz Kumala MIC, dyrektor centrum Salvatoris Mater z Lichenia oraz ks. Joseph Roesch MIC, wikariusz generalny Zgromadzenia.

W środę rano uczestnicy konferencji przeżyli wspólną Eucharystię u grobu bł. Papieża Jana Pawła II, a następnie mieli okazję uczestniczyć w audiencji generalnej papieża Franciszka na placu św. Piotra.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich powstało w 1925 roku z inspiracji bł. abpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, odnowiciela Księży Marianów. Jednoczy ono dzisiaj, w liczbie około miliona osób, świeckich współpracowników Zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Litwie, Łotwie, Czechach i na Ukrainie.

Inne aktualności

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

1 stycznia, 2020|

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 stycznia 1923 r. Początkowo uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym [...]

2020-01-10T15:58:43+01:00