Polska, Warszawa

Dodano: 23.12.2010

Polska: zmarł ks. Jan Karbasz MIC

Kuria Prowincjalna
Zgromadzenia Księży Marianów
ul. św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa;
tel.: (0-22) 642 29 00; fax: 651 90 30
e-mail: [email protected]

Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 roku

Z A W I A D O M I E N I E

Z głębokim żalem zawiadamiamy współbraci, że dziś przed południem, w wieku 88 lat zmarł
ks. Jan Karbasz MIC,
rezydent domu zakonnego w Licheniu
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 27 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 w kościele pw. św. Doroty w Licheniu Starym.
Zmarłego ks. Jana Karbasza polecamy Bożemu Miłosierdziu:
Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

Curriculum Vitae

ks. Jan Karbasz urodził się 22 maja 1922 roku w Samborze, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1935 został juwenistą najpierw w Raśnie, a od stycznia 1936 w Warszawie na Bielanach, gdzie w 1939 r. ukończył gimnazjum Księży Marianów, po czym wstąpił do nowicjatu i po jego ukończeniu 15.08.1940 r. złożył pierwsze śluby zakonne. W domu zakonnym na warszawskiej Pradze ukończył na kompletach dwie klasy licealne i w 1942 r. zdobył świadectwo dojrzałości. W latach 1942-44 ukończył dwa lata studiów filozoficznych, i w 1944 złożył profesję wieczystą. W latach 1944-46 ukończył dwa kursy teologii. Pozostałe dwa lata teologii ukończył na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, gdzie z rąk abpa Alojzego Traglii 21.02.1948 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po powrocie do Ojczyzny w pierwszych latach pełnił obowiązki wychowawcze: w latach 1948-49 był wychowawcą w Kolegium na Bielanach, zaś w latach 1949-50 był prefektem i wykładowcą patrologii w naszym Instytucie Filozoficzno-Teologicznym. Od roku 1950 był głównym wychowawcą i wicerektorem, a następnie rektorem Niższego Seminarium uzupełniając swoje wykształcenie w Sekcji Patrologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1952-54 pełnił obowiązki prefekta kleryków, oraz wykładowcy, a po zdobyciu stopnia magistra rozpoczął kurs doktorancki. Po deportacji naszego seminarium z Bielan do Gietrzwałdu w latach 1954-57 wykładał patrologię, teologię moralną i historię filozofii.

W roku 1957 z polecenia przełożonych podjął pracę duszpasterską. Do roku 1963 był proboszczem parafii Kiwity-Stoczek-Krekole; w latach 1963-69 przełożonym domu zakonnego w Warszawie na Marymoncie, w latach 1969-81 proboszczem parafii MB z Lourdes w Warszawie na Pradze. W latach 1981-83 pracował w Sanktuarium MB Licheńskiej jako kaznodzieja, spowiednik, przewodnik po sanktuarium i kronikarz, w roku 1983 został skierowany do Sanktuarium MB Pokoju w Stoczku Klasztornym jako duszpasterz i rekolekcjonista. W latach 1984-87 był proboszczem i przełożonym domu w Goźlinie, a następnie kustoszem grobu Ojca Założyciela i rektorem kościoła Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii. Od roku 1993 ponownie pełnił obowiązki spowiednika, kaznodziei i kronikarza w sanktuarium MB Licheńskiej, gdzie w 1998 r. obchodził złoty Jubileusz kapłaństwa.

Ks. Dariusz Mażewski MIC
sekretarz prowincji

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2019-12-04T21:34:23+01:00
Go to Top