Stany Zjednoczone, Chicago

Dodano: 28.09.2009

USA: zmarł ks. Peter A. Cibulskis MIC

Ksiądz Peter A. Cibulskis MIC
23.01.1924 – 28.09.2009

We wczesnych godzinach porannych 28 września 2009 r. został wezwany przez Pana do wieczności ksiądz Peter A. Cibulskis MIC, rezydent domu opieki św. Józefa.

Ksiądz Peter, syn Petera Matthew Cibulskisa i Stelly z domu Radzewicius, urodził się 23 stycznia 1924 r. w Chicago, w stanie Illinois. Wychował się w zachodniej części miasta i uczęszczał do szkoły podstawowej Matki Bożej Wileńskiej a następnie Liceum Technicznego Harrisona. Zaraz po ukończeniu liceum wstąpił do korpusu lotniczego sił zbrojnych USA, z którym służył w Anglii. Po wyjściu z wojska wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia i rozpoczął przygotowania do kapłaństwa w mariańskim seminarium w Clarendon Hills, w stanie Illinois. Pierwsze śluby złożył w dniu 16 lipca 1947 r., a święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa McNamary w dniu 30 maja 1953 r. w kościele św. Rajmunda w mieście Joliet, w stanie Illinois.

Ksiądz Peter sprawował wiele funkcji: był asystentem mistrza nowicjatu, przełożonym mariańskiego seminarium w Clarendon Hills, w weekendy pracował duszpastersko w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w Darien, w stanie Illinois, sprawował funkcję administratora litewskiego czasopisma Draugas w Chicago, był ekonomem mariańskiego domu w Chicago oraz przełożonym domu w Kenosha. W latach 1993–2007 pracował jako wikary w parafii św. Piotra w Kenosha, w stanie Illinois.

Ksiądz Peter interesował się botaniką. Szczególnie pasjonował się identyfikacją dziko rosnących roślin, lubił rozwiązywać krzyżówki i robić zdjęcia aparatem cyfrowym, który otrzymał w prezencie z okazji 50. rocznicy ślubów zakonnych. Z dużym zainteresowaniem uczył się obsługi laptopa, który także dostał z okazji rocznicy ślubów.

Ksiądz Peter kochał swoją rodzinę i posługę duszpasterską. Przez większą część swego kapłańskiego życia niósł cichą posługę w różnych formach apostolstwa Księży Marianów. Po 40 latach posługi kapłańskiej został wyznaczony do pracy w parafii w pełnym wymiarze godzin. Jego talenty w pełni rozkwitły w czasie jego łagodnej i troskliwej posługi duszpasterskiej wśród wiernych w kościele pw. św. Piotra.

Ksiądz Peter pozostawił trzy siostry Frances Jurzak, Helen Pari i Catherine DiVincenzo; dwóch braci Waltera Cibulskisa and Johna Cibulskisa z ich rodzinami.

Msza święta zostanie odprawiona w środę, 30 września 2009 r. o godz. 11.00 w kościele św. Piotra przy 2224 30th Avenue. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu św. Kazimierza w Chicago. Czuwanie przy zmarłym zakończone nieszporami w kościele św. Piotra będzie miało miejsce we wtorek 29 września od godz. 16.00 do 19.00, oraz w środę od godz. 10.00 aż do rozpoczęcia Mszy św.

Ksiądz Peter był bardzo lubiany przez wszystkich, którzy go znali. Niech miłosierny Pan obdarzy go wiekuistym pokojem.

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T20:51:08+01:00