Na Łotwie w Vabole (ok. Daugavpils) w sobotę, 4 stycznia 2020 roku została przedstawiona czytelnikom książka „Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – īsts cilvēks un priesteris” (Sługa Boży Janis Mendriks MIC – prawdziwy człowiek i kapłan). Jest to wydarzenie bardzo znaczące dla łotewskich marianów, ponieważ wpisuje się w całokształt świętowania jubileuszu założenia naszego zgromadzenia.

W książce został opublikowany pamiętnik Sługi Bożego z lat 1943-1947, dwa jego listy oraz opis jego ostatnich dni życia w łagrze w Workucie, napisanego przez Hipolita Razbadauskasa, naocznego świadka i przyjaciela o. Janisa Mendriksa.

Miejsce prezentacji nie było przypadkowe – muzeum braci Skrinda znajduje się zaledwie kilka kilometrów od miejscowości Kalupe, miejsca urodzenia Janisa Mendriksa.

Podczas prezentacji vicepostulator procesu beatyfikacji ks. Rinalds Stankevics MIC krótko przedstawił sylwetkę Sługi Bożego, zaznaczając, że o. Janis był gorliwym kapłanem, oddanym służbie Kościołowi i właśnie dzięki tej gorliwości był gotów oddać życie, będąc z tymi, którzy ginęli od kul żołnierzy w łagrze.

Ważnym gościem była również pani Silvija Sudmale, wnuczka brata Sługi Bożego, która z kolei opowiedziała o relacjach w rodzinie Mendriksów: o. Janis Mendriks był bardzo wrażliwym na potrzeby swych bliskich, ale kiedy był szykanowany na Łotwie przez władze nazistowskie, ukrył się i starał się z rodziną nie kontaktować, by nie narazić ich na niebezpieczeństwo.

Książka została wydana przy finansowym wsparciu Kurii Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów oraz Wikariatu Łotewskiego nakładem 500 egzemplarzy. Część egzemplarzy zostanie przekazana do bibliotek klasztornych, parafialnych i państwowych na Łotwie. Część – przekazana wydawnictwu oraz placówkom mariańskim na Łotwie na realizację.