Biblioteka Mariańska

Duchowość, Konstytucje, Starodruki
Papieże do marianów
Założyciel marianów
Odnowiciel marianów
Błogosławieni męczennicy
O. Kazimierz Wyszyński
Książki oraz broszury
Dodatkowe materiały

Dodatkowe materiały

Brat Franciszek Niemirowski (1734 – 1795)
– malarz mariański okresu późnego baroku w Polsce (PDF)
Waldemar Karpuk MIC

Nieznany list marianów
do królowej Marii Józefy Habsburżanki (PDF)
Waldemar Karpuk MIC

Marianie w Wiecznym Mieście
w świetle ich korespondencji z lat 1778 – 1786 (PDF)
Waldemar Karpuk MIC

Zaginiony XVIII-wieczny druk O. Kazimierza Wyszyńskiego odnaleziony (PDF)
Waldemar Karpuk MIC

Życiorys czcigodnego sługi Bożego ojca Stanisława Papczyńskiego (PDF)
Tadeusz Górski MIC

W służbie Jezusa i Maryi (PDF)
Tadeusz Rogalewski MIC

Sylwetka ojca Stanisława Papczyńskiego (PDF)
Tadeusz Rogalewski MIC

Człowiek zawierzenia Biografia duchowa Ojca Stanisława Papczyńskiego (PDF)
Wojciech Skóra MIC

Preambuła Konstytucji Mariańskich (po polsku PDF)
Marian Pisarzak MIC

Orędownik zmarłych i sługa konających (po polsku PDF)
Marian Pisarzak MIC

Stary mariański kalendarz uczy i inspiruje (po polsku PDF)
Marian Pisarzak MIC

Obrzędy profesji zakonnej w tradycji mariańskiej. Zarys dziejów i teksty źródłowe (po polsku PDF)
Marian Pisarzak MIC

Apostolat troski o życie godne i zbawione (po polsku PDF)
Marian Pisarzak MIC

Komentarz sfragistyczno – heraldyczny do rekonstrukcji najstarszej pieczęci Zgromadzenia Księży Marianów (po polsku PDF)
Tomasz Steifer

Data powstania Zgromadzenia Księży Marianów (po angielsku PDF)
Franciszek Smagorowicz MIC

Genesis of the Rule of Ten Virtues of the Blessed Virgin Mary (po angielsku PDF)
Andrzej Mączyński MIC

Odmawiajmy koronkę 10 cnót (po angielsku)
Andrzej Mączyński MIC

Rule of the Ten Virtues of the Blessed Virgin Mary in the History and Spirituality of the Congregation of Marian Fathers (po angielsku PDF)
Regula decem beneplacitorum BVM w historii i duchowości Zgromadzenia Księży Marianów (po polsku PDF)
Andrzej Pakuła MIC

Let Our Lady’s Blue Scapular Protect You (po angielsku)
Adam Boniecki MIC

The Ten Evangelical Virtues of the Blessed Virgin Mary
written by the staff of the Association of Marian Helpers, Stockbridge, MA, USA

Imitating Mary
Dan Valenti

Following the Path of Faith along with Blessed Stanislaus Papczynski (po angielsku PDF)
Joseph G. Roesch MIC

Stulecie Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Księży Marianów 1909–2009

Kapituła Generalna A.D. 2011

Kapituła Generalna A.D. 2017