Komunikat Przełożonego Generalnego dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego skierowany do członków Zgromadzeniu Księży Marianów. (PDF)

angielski
polski
portugalski
Oryginał dekretu Stolicy Świętej

Ad Honorem Immaculatae Conceptionis Mariae
Materiały Generalnej Komisji ds. przygotowania Jubileuszu 350-lecia powstania Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (Flipbook)

angielski
polski
portugalski

Last Will and Testament of Saint Stanislaus Papczyński, Founder of the Marians of the Immaculate Conception
(Flipbook)

angielski

List Zwołujący Konwent Generalny
do Lichenia w dniach 19-24 października 2020 roku
(PDF)
Program Konwentu Generalnego 2020 (PDF)
Konwent Generalny 2020
Lista Uczestników
(PDF)
List Przełożonego Generalnego na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 2020 roku (PDF)

Ad Honorem  Immaculatae Conceptionis Mariae
A Oblatio e a consagração (PDF)
portugalski

Jubileuszowy dar Zgromadzenia dla sanktuarium św. Ojca Stanisław Papczyńskiego w Górze Kalwarii

angielski
polski