Kamerun: odnowienie ślubów w Wikariacie Kameruńskim

22 sierpnia jest dniem w którym nasi Afrykańscy współbracia z Kamerunu i Rwandy odnawiają swoje śluby zakonne. W tym roku w naszych trzech misjach, Atok, Ngoya i Minkama śluby odnowiło 12 współbraci: 6 z Kamerunu i 6 z Rwandy.

Kamerun: odnowienie ślubów w Wikariacie Kameruńskim2020-09-25T16:56:56+02:00

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie2020-09-01T14:56:11+02:00

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego2020-06-09T17:57:46+02:00

Białoruś: święcenia kapłańskie Illii Sauchanki MIC

23 maja 2020 r. Biskup Aleh Butkevich udzielił w kościele Świętej Trójcy w Głębokim święceń prezbiteratu diakonom: Illii (Eliaszowi) Sauchance MIC ze Zgromadzenia Księży Marianów i Jauhenowi (Eugeniuszowi) Szymanowiczowi, z diecezji witebskiej.

Białoruś: święcenia kapłańskie Illii Sauchanki MIC2020-06-09T17:37:47+02:00

Polska, Lublin: nowi diakoni mariańscy

W sobotę 9 Maja podczas Eucharystii, wielka radość zagościła w naszej wspólnocie mariańskiej, która otrzymała od Pana pięciu nowych głosicieli Ewangelii. Dziś w naszej kaplicy biskup pomocniczy diecezji ełckiej ks. Adrian Galbas SAC udzielił święceń diakonatu naszym braciom – Bartłomiejowi, Pawłowi, Janowi, Cedricowi oraz Alfredowi.

Polska, Lublin: nowi diakoni mariańscy2020-06-05T16:35:23+02:00
Go to Top