Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego2020-06-09T17:57:46+02:00

Białoruś: święcenia kapłańskie Illii Sauchanki MIC

23 maja 2020 r. Biskup Aleh Butkevich udzielił w kościele Świętej Trójcy w Głębokim święceń prezbiteratu diakonom: Illii (Eliaszowi) Sauchance MIC ze Zgromadzenia Księży Marianów i Jauhenowi (Eugeniuszowi) Szymanowiczowi, z diecezji witebskiej.

Białoruś: święcenia kapłańskie Illii Sauchanki MIC2020-06-09T17:37:47+02:00

Polska, Lublin: nowi diakoni mariańscy

W sobotę 9 Maja podczas Eucharystii, wielka radość zagościła w naszej wspólnocie mariańskiej, która otrzymała od Pana pięciu nowych głosicieli Ewangelii. Dziś w naszej kaplicy biskup pomocniczy diecezji ełckiej ks. Adrian Galbas SAC udzielił święceń diakonatu naszym braciom – Bartłomiejowi, Pawłowi, Janowi, Cedricowi oraz Alfredowi.

Polska, Lublin: nowi diakoni mariańscy2020-06-05T16:35:23+02:00

Polska, Góra Kalwaria: Nowenna za wstawiennictwem św. Stanisława o ustanie zarazy

Rozpoczęcie nowenny w Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach przy jego grobie w dzień Zwiastowania Pańskiego 25 marca Mszą św. o godzinie 20:00.

Polska, Góra Kalwaria: Nowenna za wstawiennictwem św. Stanisława o ustanie zarazy2020-03-26T18:06:07+01:00

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC

Ks. Kazimierz Krzyżynowski MIC urodził się w Lublinie 17 [...]

Waszyngton, U.S.A: zmarł najstarszy członek Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC2020-01-20T20:33:49+01:00